[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 Trzy Angel wiadomości

Przygotowanie do sprostania Bóg twój, o Izraelu!

!

First Angel’s Message:

Second Angel’s Message:

Third Angel’s Message:

 

Fourth  Angel’s Message-Rev. 18:1-4:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[Rev 14:6-23 & 18:1-4]

1. Began in 1844 as Jesus entered the Most Holy Place. Read more…

2. EMBRACES 1st and 2nd angel’s messages. “> Rev. 14:6-8; 8T 197

3. SELECTS the wheat from the tares and seals them. Read more… ; Read more1…

4. ENDS at the close of probation. Read more….

5. “The most fearful threatening ever addressed to mortals is contained in the third angel’s message.” Read More…

6. The three angel’s message “constitute THE FINAL WARNING to be given to the inhabitants of the earth.: Read more…5. “The most fearful threatening ever addressed to mortals is contained in the third angel’s message.” Read more…

7. “This message, is THE LAST that twill ever be given to the world; and it will accomplish its work.” Read more… . After this message is given, Jesus comes. Rev. 14:5-14 (see also 5T 206, 207)

8. “The three angel’s message will shake this world to its very foundations. The whole world will be lightened with the glory of the three angel’s messages. All the world will know that the Seventh-day Adventist Church is the true church and the seventh day is the true Sabbath. Rev. 18:1-4

9. “The third angel’s message is to lighten the earth with its glory; but ONLY THOSE WHO HAVE WITHSTOOD TEMPTATION in the strength of the Mighty One WILL BE PERMITTED TO ACT A PART IN PROCLAIMING IT when it shall have swelled into the loud cry.” Read more…[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Lub

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][pr_accordion][pr_accordion_item t_f_size=”20″ d_f_size=”17″ title_color=”#ffffff” title_bg_color=”#27ae60″ acoptions=”%5B%7B%22title%22%3A%221.%5CtBegan%20in%201844%20as%20Jesus%20entered%20the%20Most%20Holy%20Place.%20EW%20254%20%20-%20Zacz%C4%99%C5%82a%20si%C4%99%20w%201844%20gdy%20Jezus%20wszed%C5%82%20do%20%C5%9Bwi%C4%85tnicy%20naj%C5%9Bwi%C4%99tszej.%20EW%20254%22%2C%22acc_descr%22%3A%22EW%20254%3A%5CnTrzeci%20Anio%C5%82%20wiadomo%C5%9Bci%20%5BPatrz%20za%C5%82%C4%85cznik%5D.%20Jak%20pos%C5%82ugiwaniu%20powszedniem%20wdowy%20ich%20Jezusa%20zamkni%C4%99te%20w%20%C5%9Bwi%C4%85tnicy%2C%20a%20on%20przeszed%C5%82%20do%20%C5%9Bwi%C4%85tnicy%2C%20i%20stan%C4%85%C5%82%20przed%20Ark%C4%85%20zawieraj%C4%85c%C4%85%20prawo%20Bo%C5%BCe%2C%20pos%C5%82a%C5%82%20innego%20pot%C4%99%C5%BCnego%20anio%C5%82a%20z%20trzecim%20pos%C5%82anie%20do%20%C5%9Bwiata.%20A%20pergamin%20by%C5%82%20umieszczany%20w%20r%C4%99ki%20Anio%C5%82a%2C%20i%20jak%20on%20zst%C4%85pi%C5%82%20na%20ziemi%C4%99%20w%20mocy%20i%2009.35%2C%20zapowiedziawszy%20boja%C5%BAliwie%20ostrze%C5%BCenia%2C%20najstraszliwsze%20gro%C5%BAby%20kiedykolwiek%20ponoszone%20na%20cz%C5%82owieka.%20Komunikat%20ten%20zosta%C5%82%20zaprojektowany%2C%20aby%20dzieci%20Bo%C5%BCe%20nad%20ich%20g%C5%82ow%C4%85%2C%20pokazuj%C4%85c%20im%20godziny%20pokuszenia%20i%20udr%C4%99ki%2C%20kt%C3%B3ra%20by%C5%82a%20przed%20nimi.%20-%20Powiedzia%C5%82%20anio%C5%82%2C%20%5C%22zostan%C4%85%20one%20doprowadzone%20do%20close%20combat%20z%20bestii%20i%20jego%20wizerunek.%20Ich%20jedyn%C4%85%20nadziej%C4%85%20%C5%BCycia%20wiecznego%20ma%20pozosta%C4%87%20niez%C5%82omnej.%20Mimo%20%C5%BCe%20ich%20%C5%BCycia%20s%C4%85%20zagro%C5%BCone%2C%20musz%C4%85%20oni%20trzymali%20si%C4%99%20prawdy.%5C%22%20trzeci%20Anio%C5%82%20zamyka%20jego%20przes%C5%82anie%3A%20%5C%22Tu%C4%87%20jest%20cierpliwo%C5%9B%C4%87%20%C5%9Bwi%C4%99tych%3A%20oto%20ci%2C%20kt%C3%B3rzy%20zachowuj%C4%85%20przykazania%20Bo%C5%BCe%20i%20wiar%C4%99%20Jezusow%C4%85.%5C%22%20Jak%20on%20powtarza%C4%87%20te%20s%C5%82owa%2C%20nawi%C4%85za%C5%82%20do%20niebia%C5%84skiej%20%C5%9Bwi%C4%85tyni.%20Umys%C5%82y%20wszystkich%2C%20kt%C3%B3rzy%20zaakceptuj%C4%85%20ten%20komunikat%20jest%20kierowany%20do%20naj%C5%9Bwi%C4%99tszego%20miejsca%2C%20gdzie%20Jezus%20stoi%20przed%20Ark%C4%85%2C%20czyni%C4%85c%20swego%20ostatecznego%20wstawiennictwo%20dla%20wszystkich%20tych%2C%20dla%20kt%C3%B3rych%20mi%C5%82osierdzie%20wci%C4%85%C5%BC%20zalega%20i%20dla%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20nie%20znaj%C4%85c%20chwalicie%20z%C5%82amane%20prawo%20Bo%C5%BCe.%20To%20pojednanie%20jest%20dokonywane%20dla%20sprawiedliwych%20zmar%C5%82ych%2C%20jak%20r%C3%B3wnie%C5%BC%20dla%20sprawiedliwego%20%C5%BCycia.%20Obejmuje%20ona%20wszystkich%2C%20kt%C3%B3rzy%20umarli%20ufaj%C4%85c%20w%20Chrystusie%2C%20ale%20kto%2C%20nie%20otrzymawszy%20%C5%9Bwieci%C5%82y%20boskich%20przykaza%C5%84%2C%20gdyby%20zgrzeszy%C5%82%20b%C4%99d%C4%85c%20w%20naruszenia%20jej%20przestrzegam.%20Po%20Jezus%20otworzy%C5%82%20drzwi%20do%20naj%C5%9Bwi%C4%99tszego%20i%20%C5%9Bwietle%20sabat%20by%C5%82%20widziany%2C%20i%20ludowi%20Bo%C5%BCemu%20zosta%C5%82y%20przetestowane%2C%20jak%20dzieci%20Izraela%20by%C5%82y%20testowane%20anciently%2C%20aby%20stwierdzi%C4%87%2C%20czy%20mog%C4%85%20one%20zachowa%C4%87%20prawo%20Bo%C5%BCe.%20Widzia%C5%82am%20trzeciego%20anio%C5%82a%20skierowane%20do%20g%C3%B3ry%2C%20pokazuj%C4%85c%20mi%20przykro%20ci%20drog%C4%99%20do%20naj%C5%9Bwi%C4%99tsze%20niebia%C5%84skiej%20%C5%9Bwi%C4%85tyni.%20Poniewa%C5%BC%20przez%20wiar%C4%99%20wej%C5%9B%C4%87%20do%20%C5%9Awi%C4%85tnicy%20Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej%2C%20znale%C5%BAli%20Jezusa%2C%20a%20nadzieja%20i%20rado%C5%9B%C4%87%20unios%C5%82a%20si%C4%99%20do%20g%C3%B3ry%20anew.%20Widzia%C5%82em%20je%20patrz%C4%85c%20wstecz%2C%20przegl%C4%85daj%C4%85c%20przesz%C5%82o%C5%9B%C4%87%2C%20z%20odezwa%20drugie%20przyj%C5%9Bcie%20Jezusa%2C%20poprzez%20swoje%20do%C5%9Bwiadczenie%20do%20sp%C4%99dzania%20czasu%20w%201844%20roku.%20Widzia%C5%82y%20swoje%20rozczarowanie%20wyja%C5%9Bnione%2C%20i%20rado%C5%9B%C4%87%20i%20pewno%C5%9B%C4%87%20ponownie%20animowanie%20ich.%20Trzeci%20anio%C5%82%20posiada%20pod%C5%9Bwietlane%20na%20przesz%C5%82o%C5%9B%C4%87%2C%20tera%C5%BAniejszo%C5%9B%C4%87%20i%20przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87%2C%20i%20wiedz%C4%85%2C%20%C5%BCe%20B%C3%B3g%20rzeczywi%C5%9Bcie%20doprowadzi%C5%82y%20ich%20przez%20jego%20tajemniczym%20zrz%C4%85dzeniem%20opatrzno%C5%9Bci.%5Cn%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%222.%5CtEMBRACES%201st%20and%202nd%20angel%E2%80%99s%20messages.%20Rev.%2014%3A6-8%20%E2%80%93%20U%C5%9Bciski%20pierwszego%20i%20drugiego%20Anio%C5%82a%20wiadomo%C5%9Bci.%20Ks.%2014%3A6-8%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Objawienie%2014%3A6-8%20Nowe%20Przymierze%20(NP)%5CnUpadek%20Wielkiego%20Babilonu%5Cn6%20Zobaczy%C5%82em%20kolejnego%20anio%C5%82a.%20Lecia%C5%82%20%C5%9Brodkiem%20nieba.%20Ni%C3%B3s%C5%82%20odwieczn%C4%85%20dobr%C4%85%20nowin%C4%99%2C%20aby%20j%C4%85%20g%C5%82osi%C4%87%20mieszka%C5%84com%20ziemi%2C%20wszystkim%20narodom%2C%20plemionom%2C%20j%C4%99zykom%20i%20ludom.%20Wzywa%C5%82%20on%20dono%C5%9Bnie%3A%207%20Uszanujcie%20Boga!%20Oddajcie%20Mu%20chwa%C5%82%C4%99!%20Bo%20nadesz%C5%82a%20godzina%20Jego%20s%C4%85du.%20Pok%C5%82o%C5%84cie%20si%C4%99%20Temu%2C%20kt%C3%B3ry%20stworzy%C5%82%20niebo%20i%20ziemi%C4%99%2C%20morze%20i%20%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a%20w%C3%B3d.%5Cn8%20A%20drugi%20anio%C5%82%20szed%C5%82%20za%20nim%20z%20okrzykiem%3A%20Upad%C5%82!%20Upad%C5%82%20wielki%20Babilon%2C%20kt%C3%B3ry%20winem%20swojej%20szale%C5%84czej%20rozpusty%20napoi%C5%82%20wszystkie%20narody.%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%222a.%20EMBRACES%201st%20and%202nd%20angel%E2%80%99s%20messages.%20%208T%20197%20%E2%80%93%20U%C5%9Bciski%20pierwszego%20i%20drugiego%20Anio%C5%82a%20wiadomo%C5%9Bci.%208T%20197%22%2C%22acc_descr%22%3A%228T%20197%3A%5CnMinistrowie%20ludowy%20ko%C5%9Bcio%C5%82y%20nie%20pozwolili%20prawdy%2C%20aby%20trafi%C4%87%20do%20ludzi%20z%20ambon.%20Nieprzyjaciel%20prowadzi%20ich%20do%20sprzeciwiania%20si%C4%99%20prawdy%20o%20goryczy%20i%20z%C5%82o%C5%9Bliwo%C5%9Bci.%20Fa%C5%82szach%20i%20b%C5%82%C4%99dach%20s%C4%85%20wytwarzane.%20Chrystusowe%20do%C5%9Bwiadczenie%20z%20w%C5%82adc%C3%B3w%20%C5%BCydowskich%20jest%20odtworzona.%20Szatan%20d%C4%85%C5%BCy%20do%20eclipse%20ka%C5%BCdy%20promie%C5%84%20%C5%9Bwiat%C5%82a%20padaj%C4%85ce%20od%20Boga%20do%20swego%20ludu.%20Go%C5%9Bcinnie%20przez%20ministr%C3%B3w%20pracowa%C5%82%20przez%20kap%C5%82an%C3%B3w%20i%20w%C5%82adc%C3%B3w%20w%20czasach%20Chrystusa.%20B%C4%99dzie%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20znaj%C4%85%20prawd%C4%99%20do%C5%82%C4%85cz%20swoj%C4%85%20stron%C4%99%2C%20aby%20utrudni%C4%87%2C%20zak%C5%82opotanie%20i%20kierz%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20staraj%C4%85%20si%C4%99%20pracowa%C4%87%20w%20boski%20spos%C3%B3b%20powo%C5%82ania%2C%20by%20wesprze%C4%87%20swoj%C4%85%20prac%C4%99%2C%20by%20zasia%C4%87%20chor%C4%85giew%20prawdy%20w%20regionach%20of%20darkness%3F%20Nasze%20przes%C5%82anie%20trzeci%20Anio%C5%82%20wiadomo%C5%9Bci%2C%20obejmuj%C4%85cych%20wiadomo%C5%9Bci%20z%20pierwszej%20i%20drugiej%20anio%C5%82%C3%B3w%2C%20jest%20wiadomo%C5%9B%C4%87%20na%20ten%20okres.%20Jeste%C5%9Bmy%20do%20podniesienia%20strumie%C5%84%20powietrza%20przep%C5%82ywaj%C4%85cy%20baner%20na%20kt%C3%B3rym%20jest%20napis%3A%20%5C%22przykazania%20Bo%C5%BCe%20i%20wiar%C4%99%20Jezusow%C4%85.%5C%22%20%C5%9Bwiat%20si%C4%99%20wkr%C3%B3tce%20spe%C5%82ni%C4%87%20wielki%20zakonodawca%20nad%20jego%20z%C5%82amane%20prawo.%20To%20nie%20jest%20czas%2C%20aby%20ugasi%C4%87%20p%C5%82omienie%20w%20oczach%20wielkich%20problem%C3%B3w%20przed%20nami.%20B%C3%B3g%20wzywa%20sw%C3%B3j%20lud%20do%20powi%C4%99kszania%20prawa%20i%20nada%20jej%20zacne.%20Gdy%20wesp%C3%B3%C5%82%20%C5%9Bpiewa%C5%82y%20gwiazdy%20zaranne%2C%20a%20weselili%20si%C4%99%20wszyscy%20synowie%20Bo%C5%BCy%20sabat%20zosta%C5%82%20wr%C4%99czony%20na%20%C5%9Bwiecie%2C%20%C5%BCe%20cz%C5%82owiek%20mo%C5%BCe%20jeszcze%20pami%C4%99taj%C4%85%2C%20%C5%BCe%20w%20sze%C5%9B%C4%87%20dni%20B%C3%B3g%20stworzy%C5%82%20%C5%9Bwiat.%20Odpoczywa%C5%82%20na%20si%C3%B3dmy%20dzie%C5%84%2C%20b%C5%82ogos%C5%82awi%C4%85c%20go%20jako%20dzie%C5%84%20odpocznienia%20jego%2C%20i%20da%C5%82%20go%20do%20ludzi%20stworzy%C5%82%2C%20%C5%BCeby%20zapami%C4%99ta%C4%87%20go%20jako%20prawdziwego%20i%20%C5%BBywego%20Boga.%20Jego%20pot%C4%99%C5%BCna%20moc%2C%20pomimo%20sprzeciwu%20faraona%2C%20poda%C5%82%20B%C3%B3g%20sw%C3%B3j%20lud%20z%20Egiptu%2C%20aby%20mogli%20zachowa%C4%87%20prawo%2C%20kt%C3%B3re%20zosta%C5%82o%20udzielone%20w%20Edenie.%20Wyci%C4%85ga%C5%82%20je%20na%20g%C3%B3r%C4%99%20Synaj%2C%20aby%20us%C5%82ysze%C4%87%20odezwa%20ta%20ustawa.%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%223.%5CtSELECTS%20the%20wheat%20from%20the%20tares%20and%20seals%20them.%20EW%20118%20-%20%20Wybiera%20pszenicy%20od%20k%C4%85kolu%20i%20uszczelki.%20EW%20118%22%2C%22acc_descr%22%3A%22EW%20118%3A%5CnWtedy%20zobaczy%C5%82em%20trzeciego%20anio%C5%82a.%20%20Rzek%C5%82%20m%C3%B3j%20anio%C5%82%20towarzysz%C4%85cy%2C%20%5C%22boj%C4%85%20si%C4%99%20swojej%20pracy.%20Straszne%20jest%20jego%20misji.%20On%20jest%20anio%C5%82em%2C%20kt%C3%B3ry%20ma%20na%20celu%20wybranie%20pszenicy%20od%20k%C4%85kolu%2C%20a%20uszczelk%C4%85%2C%20lub%20wi%C4%85zaniu%2C%20pszenica%20na%20niebia%C5%84skie%20garner.%20Te%20rzeczy%20powinny%20poch%C5%82aniaj%C4%85%20ca%C5%82y%20umys%C5%82%2C%20ca%C5%82%C4%85%20uwag%C4%99.%5C%22%20niekt%C3%B3rzy%2C%20widzia%C5%82em%2C%20%C5%BCe%20nie%20rozumiej%C4%85c%20sensu%20znaczenia%20prawdy%20lub%20jej%20wp%C5%82ywu%2C%20a%20id%C4%85c%20od%20impulsu%20chwili%20lub%20emocji%2C%20cz%C4%99sto%20post%C4%99powa%C4%87%20zgodnie%20ze%20swoimi%20uczuciami%20i%20lekcewa%C5%BCenie%20ko%C5%9Bcio%C5%82a.%20Takie%20wydaj%C4%85%20si%C4%99%20my%C5%9Ble%C4%87%2C%20%C5%BCe%20religia%20polega%20g%C5%82%C3%B3wnie%20na%20zgie%C5%82k%20czyni%C4%85cy.%20%5BPatrz%20za%C5%82%C4%85cznik%5D.%20Niekt%C3%B3rzy%2C%20kt%C3%B3rzy%20jednak%20otrzyma%C5%82em%20w%C5%82a%C5%9Bnie%20prawda%20trzeci%20Anio%C5%82%20wiadomo%C5%9Bci%20s%C4%85%20gotowe%2C%20aby%20upomina%C4%87%20i%20nauczy%C4%87%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20agrofag%C3%B3w%20w%20prawdzie%20od%20lat%2C%20i%20kt%C3%B3rzy%20cierpieli%20za%20swoj%C4%85%20sake%20i%20czu%C5%82em%20jego%20moc%20sanctifying.%20Tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20s%C4%85%20tak%20nad%C4%99ci%20przez%20nieprzyjaciela%2C%20b%C4%99d%C4%85%20musieli%20czu%C4%87%20sanctifying%20wp%C5%82yw%20prawdy%20i%20uzyskania%20rozumiej%C4%85c%20sens%20jaki%20zasta%C5%82a%20je-%5C%22N%C4%99dzny%C5%BC%20ja%2C%20n%C4%99dzne%2C%20i%20biedny%2C%20i%20%C5%9Blepy%2C%20i%20nagi.%5C%22%20gdy%20prawda%20zaczyna%20oczyszcz%C4%85%20je%20i%20przep%C5%82awi%20ich%20%C5%BCu%C5%BClowe%20i%20cyny%2C%20gdy%C5%BC%20z%20pewno%C5%9Bci%C4%85%20b%C4%99dzie%20odbierana%20w%20mi%C5%82o%C5%9Bci%2C%20ten%2C%20kto%20posiada%20t%C4%99%20wielk%C4%85%20prac%C4%99%20w%C5%82o%C5%BCon%C4%85%20do%20niego%20nie%20b%C4%99dzie%20czu%C4%87%2C%20%C5%BCe%20on%20jest%20bogaty%20i%20wzr%C3%B3s%C5%82%20w%20towary%20i%20nie%20potrzebuj%C4%85%20niczego.%20Ci%2C%20kt%C3%B3rzy%20wyznaj%C4%85%20prawd%C4%99%20i%20my%C5%9Bl%C4%99%2C%20%C5%BCe%20znaj%C4%85%20je%20wszystkie%20zanim%20nauczyli%20jej%20pierwszych%20zasad%2C%20i%20kt%C3%B3rzy%20s%C4%85%20do%20przodu%2C%20aby%20zaj%C4%85%C4%87%20miejsce%20nauczycieli%20i%20upomina%C4%87%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20przez%20lata%20przetrwa%C5%82y%20tocznych%20transporter%20nale%C5%BCy%20dla%20prawdy%2C%20jasno%20pokazuj%C4%85%2C%20%C5%BCe%20nie%20maj%C4%85%20one%20zrozumienie%20prawdy%20i%20wiem%20%C5%BCadna%20z%20jej%20skutk%C3%B3w%3B%20albowiem%20je%C5%BAli%20nie%20znali%20%C5%BCadnego%20z%20sanctifying%20power%2C%20powinny%20one%20przynie%C5%9B%C4%87%20spokojnych%20owoc%C3%B3w%20sprawiedliwo%C5%9Bci%20i%20by%C4%87%20upokorzony%20pod%20jego%20s%C5%82odkim%2C%20pot%C4%99%C5%BCny%20wp%C5%82yw.%20B%C4%99d%C4%85%20one%20przynosi%C4%87%20owoce%20na%20chwa%C5%82%C4%99%20Bo%C5%BC%C4%85%20i%20zrozumie%C4%87%2C%20co%20na%20prawd%C4%99%20zrobi%C5%82%20dla%20nich%2C%20i%20ceni%C4%87%20innych%20lepiej%20ni%C5%BC%20one%20same.%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%223a.%20SELECTS%20the%20wheat%20from%20the%20tares%20and%20seals%20them.%20GC%20379%3A%20Wybiera%20pszenicy%20od%20k%C4%85kolu%20i%20uszczelki.%20GC%20379%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20379%3A%5CnPierwszego%20anio%C5%82a%20or%C4%99dzia%20objawie%C5%84%2014%2C%20zapowiadaj%C4%85c%20godzin%C4%99%20Bo%C5%BCego%20wyroku%20i%20wzywanie%20ludzi%20do%20strachu%20i%20czcili%2C%20zosta%C5%82%20zaprojektowany%20w%20taki%20spos%C3%B3b%2C%20aby%20oddzieli%C4%87%20profes%20ludowi%20Bo%C5%BCemu%20z%20korupcyjnego%20wp%C5%82yw%C3%B3w%20%C5%9Bwiata%20i%20pobudzi%C4%87%20je%2C%20aby%20zobaczy%C4%87%20ich%20prawdziwy%20stan%20%C5%9Bwiatowymi%20i%20pogarsza%20si%C4%99.%20W%20tej%20wiadomo%C5%9Bci%2C%20B%C3%B3g%20nie%20pos%C5%82a%C5%82%20do%20ko%C5%9Bcio%C5%82a%20a%20ostrze%C5%BCenie%2C%20kt%C3%B3re%2C%20gdyby%20zosta%C5%82%20przyj%C4%99ty%2C%20by%C5%82by%20poprawiono%20plag%2C%20kt%C3%B3re%20by%C5%82y%20odgradzaj%C4%85c%20je%20od%20niego.%20Gdyby%20otrzyma%C5%82a%20wiadomo%C5%9B%C4%87%20z%20nieba%2C%20jakiego%20zazna%C5%82a%20ich%20serc%20przed%20Panem%20i%20odkrywaj%C4%85cymi%20w%20szczerosci%20preparatu%20na%20przebywanie%20w%20jego%20obecno%C5%9Bci%2C%20w%20duchu%20i%20w%20mocy%20Boga%20by%C5%82by%20objawiony%20spo%C5%9Br%C3%B3d%20nich.%20Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82%20mia%C5%82by%20ponownie%20dotar%C5%82y%2C%20b%C5%82ogos%C5%82awiony%20stan%20jedno%C5%9Bci%20wiary%20i%20mi%C5%82o%C5%9Bci%2C%20kt%C3%B3ra%20istnia%C5%82a%20w%20apostolski%20dni%2C%20gdy%20wierz%C4%85cy%20%5C%22by%C5%82o%20serce%20jedno%20i%20dusza%20jedna%5C%22%20i%20%5C%22m%C3%B3wi%C5%82%20s%C5%82owa%20Bo%C5%BCego%20z%20ufno%C5%9Bci%C4%85%5C%22%2C%20kiedy%20%5C%22Pan%20doda%C5%82%20do%20ko%C5%9Bcio%C5%82a%20codziennie%2C%20takie%20jak%20powinny%20by%C4%87%20zbawieni.%5C%22%20Dzieje%20Apostolskie%204%3A32%2C%2031%3B%202%3A47.%20Je%C5%9Bli%20Boski%20profes%20ludzie%20by%20otrzyma%C4%87%20%C5%9Bwiat%C5%82o%2C%20gdy%C5%BC%20objawia%20si%C4%99%20im%20w%20swoim%20s%C5%82owie%2C%20kt%C3%B3re%20dotar%C5%82oby%2C%20%C5%BCe%20jedno%C5%9B%C4%87%20o%20kt%C3%B3r%C4%85%20modli%C5%82%20si%C4%99%20Chrystus%2C%20kt%C3%B3ry%20aposto%C5%82%20opisuje%2C%20%5C%22jedno%C5%9B%C4%87%20ducha%20w%20zwi%C4%85zce%20pokoju.%5C%22%20%5C%22Nie%2C%5C%22%20m%C3%B3wi%2C%20%5C%22Jedno%20cia%C5%82o%20i%20jeden%20Duch%2C%20jak%20jeste%C5%9Bcie%20powo%C5%82ani%20w%20jednej%20nadziei%20powo%C5%82ania%20naszego%3B%20jeden%20Pan%2C%20jedna%20wiara%2C%20jeden%20chrzest.%5C%22%20Efezjan%204%3A3-5.%20Takie%20by%C5%82y%20b%C5%82ogos%C5%82awione%20wyniki%20odczuwanymi%20przez%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20akceptowali%20nadej%C5%9Bcie%20wiadomo%C5%9Bci.%20Pochodz%C4%85%20one%20z%20r%C3%B3%C5%BCnych%20denominacji%2C%20a%20ich%20ruchy%20samopomocowe%20barierami%20pasa%C5%BCerowie%20uderzali%20do%20pod%C5%82o%C5%BCa%3B%20sprzecznymi%20wyznaniami%20shivered%20by%C5%82y%20do%2010-17%3B%20niebiblijnej%20nadziei%20doczesnych%20millennium%20zosta%C5%82a%20porzucona%2C%20fa%C5%82szywe%20pogl%C4%85dy%20o%20drugim%20przyj%C5%9Bciu%20Chrystusa%20zosta%C5%82y%20skorygowane%2C%20dumy%20i%20zgodno%C5%9B%C4%87%20ze%20%C5%9Bwiatem%20byli%20zmiot%C5%82y%3B%20krzywd%20dokonano%20w%20prawo%3B%20serca%20by%C5%82y%20zjednoczone%20w%20tej%20przesympatycznej%20bractwem%2C%20i%20mi%C5%82o%C5%9Bci%20i%20rado%C5%9Bci%20kr%C3%B3lowa%C5%82o%20supreme.%20Je%C5%9Bli%20Doktryna%20ta%20czyni%C5%82%20to%20dla%20tych%20nielicznych%2C%20kt%C3%B3rzy%20go%20otrzymuj%C4%85%2C%20on%20zrobi%C5%82by%20to%20samo%20dla%20wszystkich%2C%20je%C5%BCeli%20wszyscy%20kt%C3%B3rzy%C5%9Bmy%20znosili.%5Cn%5Cn%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%224.%5CtENDS%20at%20the%20close%20of%20probation.%20GC%20613.%20%20-%20%20Ko%C5%84czy%20si%C4%99%20na%20zamkni%C4%99cie%20okresu%20pr%C3%B3bnego.%20GC%20613.%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20613%3A%5CnRozdzia%C5%82%2039-czasu%20uci%C5%9Bnienia%20%5C%22Czasu%20onego%20Michael%20wstaj%C4%85%2C%20wielki%20ksi%C4%85%C5%BC%C4%99%2C%20kt%C3%B3ry%20stoi%20dla%20synami%20ludu%20twego%3B%20a%20b%C4%99dzie%20czas%20uci%C5%9Bnienia%2C%20takich%20jak%20nigdy%20nie%20by%C5%82o%20narodu%2C%20nawet%20w%20tym%20samym%20czasie%20i%20w%20tym%20czasie%20lud%20tw%C3%B3j%20b%C4%99dzie%20wydana%2C%20%C5%BCe%20wszyscy%20si%C4%99%20poddadz%C4%85%20napisana%20ksi%C4%85%C5%BCka.%5C%22%20(Daniela%2012%3A1.%20Kiedy%20trzeci%20Anio%C5%82%20wiadomo%C5%9Bci%20zamyka%2C%20mi%C5%82osierdzie%20ju%C5%BC%20wyb%C5%82aga%C4%87%20dla%20winnych%20mieszka%C5%84c%C3%B3w%20Ziemi.%20Lud%20Bo%C5%BCy%20dokona%C5%82by%20ich%20pracy.%20Otrzymali%20oni%20%5C%22deszcz%5C%22%2C%20%5C%22refreshing%20od%20obliczno%C5%9Bci%20Pa%C5%84skiej%5C%22%20i%20s%C4%85%20one%20przygotowane%20dla%20spr%C3%B3bowania%20godzin%C4%99%20przed%20nimi.%20Anio%C5%82owie%20s%C4%85%20hastening%20chwiej%C4%85cy%20si%C4%99%20w%20niebie.%20Anio%C5%82%20wraca%20z%20ziemi%20zapowiada%2C%20%C5%BCe%20jego%20praca%20jest%20sko%C5%84czona%3B%20test%20ko%C5%84cowy%20zosta%C5%82a%20wniesiona%20na%20%C5%9Bwiat%2C%20i%20wszyscy%2C%20kt%C3%B3rzy%20mieli%20okaza%C5%82a%20si%C4%99%20lojalna%20wobec%20boskich%20nakaz%C3%B3w%20otrzymali%20%5C%22piecz%C4%99%C4%87%20Boga%20%C5%BCywego.%5C%22%20Potem%20Jezus%20ko%C5%84czy%20jego%20wstawiennictwo%20w%20sanktuarium%20powy%C5%BCej.%20On%20podnosi%20r%C4%99ce%20i%20zawo%C5%82a%C5%82a%20g%C5%82osem%20wielkim%2C%20m%C3%B3wi%20-%20%5C%22Jest%20ona%20aktualizowana%3B%5C%22%20i%20wszystkie%20zast%C4%99py%20anio%C5%82%C3%B3w%20host%20zwalniaj%C4%85%20ich%20korony%20jak%20re%C5%BCyseruje%20uroczyste%20og%C5%82oszenie%3A%20%5C%22Kto%20jest%20niesprawiedliwy%2C%20niech%20b%C4%99dzie%20nadal%20niesprawiedliwi%3A%20i%20on%20kt%C3%B3ry%20jest%20zacofany%2C%20niech%20b%C4%99dzie%20zacofany%20nadal%3A%20a%20kto%20jest%20sprawiedliwy%2C%20niech%20sprawiedliwi%20nadal%3A%20a%20kto%20jest%20%C5%9Bwi%C4%99ty%2C%20niech%20b%C4%99dzie%20%C5%9Bwi%C4%99te%20nadal.%5C%22%20Objawienie%2022%3A11.%20W%20ka%C5%BCdym%20przypadku%20podj%C4%99to%20decyzj%C4%99%20o%20%C5%BCyciu%20lub%20%C5%9Bmierci.%20Chrystus%20dokona%C5%82%20pojednania%20za%20sw%C3%B3j%20lud%20i%20wymazani%20ich%20grzechy.%20Liczba%20jego%20temat%C3%B3w%20jest%20konfekcjonowane%3B%20%5C%22kr%C3%B3lestwo%20i%20panowanie%2C%20a%20wspania%C5%82o%C5%9Bci%20kr%C3%B3lestwa%20pod%20ca%C5%82ym%20niebem%5C%22%2C%20to%20temat%2C%20kt%C3%B3ry%20nale%C5%BCy%20przekaza%C4%87%20spadkobiercom%20zbawienia%2C%20a%20Jezus%20jest%20kr%C3%B3lem%2C%20kr%C3%B3lem%20kr%C3%B3l%C3%B3w%20i%20Panem%20pan%C3%B3w.%5Cn%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%225.%5Ct%E2%80%9CThe%20most%20fearful%20threatening%20ever%20addressed%20to%20mortals%20is%20contained%20in%20the%20third%20angel%E2%80%99s%20message.%E2%80%9D%20GC%20449%20%20-%20%20%5C%22Najbardziej%20boja%C5%BAliwie%20pogr%C3%B3%C5%BCki%20kiedykolwiek%20skierowana%20do%20%C5%9Bmiertelnik%C3%B3w%20jest%20zawarte%20w%20trzecim%20angel’s%20message%5C%22.%20GC%20449%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20449%3A%5CnAle%20chrze%C5%9Bcijanie%20minionych%20pokole%C5%84%20obserwowali%20niedziela%2C%20mniemaj%C4%85c%2C%20%C5%BCe%20w%20ten%20spos%C3%B3b%20zosta%C5%82y%20one%20trzymania%20Biblii%20Sabatem%3B%20i%20nie%20s%C4%85%20ju%C5%BC%20prawdziwymi%20chrze%C5%9Bcijanami%20w%20ka%C5%BCdym%20zborze%2C%20nie%20z%20wyj%C4%85tkiem%20Katolickiego%20komunia%2C%20kt%C3%B3rzy%20szczerze%20wierz%C4%85%2C%20%C5%BCe%20niedziela%20jest%20szabatem%20bo%C5%BCego%20powo%C5%82ania.%20B%C3%B3g%20akceptuje%20ich%20szczerosci%20i%20uczciwo%C5%9B%C4%87%20przed%20nim.%20Kiedy%20jednak%20niedziela%20przestrzeganie%20jest%20egzekwowane%20przez%20prawo%2C%20a%20%C5%9Bwiat%20b%C4%99dzie%20o%C5%9Bwiecona%20dotycz%C4%85cej%20obowi%C4%85zku%20prawdziwego%20sabatu%2C%20a%20potem%20kto%20dokonuje%20czyn%C3%B3w%20karalnych%20polecenie%20od%20Boga%2C%20aby%20wype%C5%82nia%C4%87%20to%20przykazanie%2C%20kt%C3%B3re%20ma%20wi%C4%99ksz%C4%85%20w%C5%82adz%C4%99%20ni%C5%BC%20Rzym%2C%20b%C4%99dzie%20tym%20samym%20honor%20papizmem%20nad%20Bogiem.%20Jest%20on%20ho%C5%82d%20do%20Rzymu%20i%20mocy%2C%20kt%C3%B3ra%20egzekwuje%20instytucja%20wy%C5%9Bwi%C4%99cony%20przez%20Rzym.%20On%20jest%20czci%C4%87%20bestii%20i%20jego%20wizerunek.%20Jak%20m%C4%99%C5%BCczy%C5%BAni%2C%20a%20nast%C4%99pnie%20odrzuci%C4%87%20instytucj%C4%99%2C%20kt%C3%B3r%C4%85%20B%C3%B3g%20zadeklarowa%C5%82%20si%C4%99%20by%C4%87%20oznak%C4%85%20jego%20w%C5%82adzy%2C%20i%20honoru%20w%20jego%20zast%C4%99pstwie%2C%20co%20Rzym%20wybra%C5%82%20jako%20%C5%9Bwiadcz%C4%85c%20o%20jej%20supremacji%2C%20b%C4%99d%C4%85%20one%20tym%20samym%20zaakceptowa%C4%87%20podpisa%C4%87%20lojalno%C5%9Bci%20wobec%20Rzymu%20-%20%5C%22znak%20bestii%5C%22.%20i%20nie%20jest%20on%20a%C5%BC%20do%20wystawienia%20jest%20wi%C4%99c%20najwyra%C5%BAniej%20k%C5%82adli%20przed%20ludem%2C%20i%20zostan%C4%85%20one%20przewiezione%20do%20wyboru%20pomi%C4%99dzy%20przykazania%20Bo%C5%BCe%20i%20przykazania%20ludzkie%2C%20%C5%BCe%20ci%2C%20kt%C3%B3rzy%20nadal%20w%20transgresja%20otrzyma%20%5C%22znak%20bestii%5C%22.%20Najbardziej%20boja%C5%BAliwie%20pogr%C3%B3%C5%BCki%20kiedykolwiek%20skierowana%20do%20%C5%9Bmiertelnik%C3%B3w%20jest%20zawarte%20w%20trzecim%20angel’s%20message.%20To%20musi%20by%C4%87%20straszny%20grzech%2C%20w%20kt%C3%B3rym%20domaga%20si%C4%99%20gniew%20Bo%C5%BCy%20unmingled%20z%20mi%C5%82osierdzia.%20M%C4%99%C5%BCczy%C5%BAni%20nie%20pozostawia%20si%C4%99%20w%20ciemno%C5%9Bci%2C%20dotycz%C4%85cych%20tej%20wa%C5%BCnej%20materii%3B%20ostrze%C5%BCenie%20przed%20tym%20grzechem%20jest%20podawana%20do%20%C5%9Bwiata%20przed%20Nawiedzenia%20Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej%20Marii%20Panny%20z%20Boskich%20wyrok%C3%B3w%2C%20%C5%BCe%20wszyscy%20mog%C4%85%20wiedzie%C4%87%2C%20dlaczego%20maj%C4%85%20by%C4%87%20one%20samoistnie%2C%20i%20mam%20okazj%C4%99%20do%20ucieczki.%20Przepowiednia%20m%C3%B3wi%2C%20%C5%BCe%20pierwszy%20anio%C5%82%20uniemo%C5%BCliwi%C5%82oby%20jego%20og%C5%82oszenie%20do%20%5C%22ka%C5%BCdego%20narodu%2C%20i%20krewnych%2C%20i%20j%C4%99zyka%2C%20i%20ludu.%5C%22%20ostrze%C5%BCenie%20trzeciego%20Anio%C5%82a%2C%20kt%C3%B3ry%20stanowi%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20samego%20trzykrotny%20komunikat%2C%20ma%20by%C4%87%20nie%20mniej%20rozpowszechnione.%20Jest%20ono%20reprezentowane%20w%20przepowiedni%C4%99%20jako%20zawo%C5%82a%C5%82%20g%C5%82osem%20wielkim%2C%20przez%20anio%C5%82a%20lec%C4%85cego%20w%20po%C5%9Br%C3%B3d%20nieba%3B%20a%20to%20b%C4%99dzie%20dowodzi%C4%87%20uwag%C4%99%20%C5%9Bwiata.%20%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%226.%5CtThe%20three%20angels%20message%20%E2%80%9Cconstitute%20THE%20FINAL%20WARNING%20to%20be%20given%20to%20the%20inhabitants%20of%20the%20earth.%E2%80%9D%20GC%20604%20-%20%20Trzy%20anio%C5%82y%20komunikat%20%5C%22stanowi%C4%85%20ostateczne%20ostrze%C5%BCenie%20dla%20mieszka%C5%84c%C3%B3w%20Ziemi.%5C%22%20(GC%20604%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20604%3A%5CnBabilo%C5%84skim%2C%20tylekro%C4%87%20aby%20zobaczy%C4%87%20w%20tej%20przepowiedni%2C%20o%C5%9Bwiadczy%C5%82%3A%20%5C%22dosi%C4%99g%C5%82y%20grzechy%20jego%20a%C5%BC%20do%20nieba%20i%20B%C3%B3g%20pami%C4%99ta%C5%82%20nieprawo%C5%9Bci%20jego.%5C%22%20Objawienie%2018%3A5.%20Zosta%C5%82a%20ona%20wype%C5%82niona%20miary%20winy%2C%20a%20niszczenie%20jest%20bliski%20zabij%20matk%C4%99.%20Ale%20B%C3%B3g%20ma%20jeszcze%20ludzi%20w%20babilonii%20i%20przed%20nawiedzenia%20jego%20wyrok%C3%B3w%20tych%20wyznawc%C3%B3w%20nale%C5%BCy%20wywo%C5%82a%C4%87%2C%20%C5%BCe%20one%20nie%20spo%C5%BCywaj%C4%85%20jej%20grzechy%20i%20%5C%22by%C5%9Bcie%20nie%20wzi%C4%99li%20z%20plag%20jego.%5C%22%20st%C4%85d%20ruchy%20symbolizowane%20przez%20anio%C5%82a%20zst%C4%99puj%C4%85ce%20z%20nieba%2C%20lightening%20ziemi%C4%99%20w%20chwale%20i%20okrzykiem%20zmyli%20z%20mocnym%20g%C5%82osem%2C%20zapowiadaj%C4%85c%20grzechy%20Babilonu.%20W%20zwi%C4%85zku%20z%20jego%20komunikat%20po%C5%82%C4%85czenie%20zosta%C5%82o%20wys%C5%82uchane%3A%20%5C%22Wynijd%C5%BAcie%20z%20niego%2C%20ludu%20m%C3%B3j.%5C%22%20tymi%20og%C5%82oszeniami%2C%20Jednocz%C4%85c%20si%C4%99%20z%20trzecim%20angel’s%20message%2C%20stanowi%C4%85%20ostateczne%20ostrze%C5%BCenie%20dla%20mieszka%C5%84c%C3%B3w%20Ziemi.%20L%C4%99kowa%20jest%20problemem%2C%20kt%C3%B3ry%20na%20ca%C5%82ym%20%C5%9Bwiecie%20jest%20przywie%C5%9B%C4%87.%20Uprawnienia%20ziemi%2C%20Jednocz%C4%85c%20si%C4%99%20do%20wojny%20przeciwko%20przykazaniom%20Bo%C5%BCym%2C%20zostanie%20dekret%2C%20%C5%BCe%20%5C%22wszyscy%2C%20mali%20i%20wielcy%2C%20bogatych%20i%20biednych%2C%20wolnych%20i%20bond%5C%22%20(Objawienie%2013%3A16)%2C%20musz%C4%85%20by%C4%87%20zgodne%20ze%20zwyczajami%20ko%C5%9Bcio%C5%82a%20przez%20%C5%9Bwi%C4%99cenie%20szabatu%2C%20fa%C5%82szywe.%20Wszyscy%2C%20kt%C3%B3rzy%20odmawiaj%C4%85%20zgodno%C5%9Bci%20b%C4%99dzie%20odwiedza%C5%82%20ze%20spo%C5%82ecze%C5%84stwem%2C%20kary%20i%20%C5%BCe%20wreszcie%20b%C4%99dzie%20deklarowa%C5%82%2C%20%C5%BCe%20zas%C5%82uguje%20na%20%C5%9Bmier%C4%87.%20Z%20drugiej%20strony%2C%20prawo%20Bo%C5%BCe%20zwi%C4%85zku%20tw%C3%B3rcy%20dzie%C5%84%20odpoczynku%20domaga%20si%C4%99%20pos%C5%82usze%C5%84stwa%20i%20grozi%20gniew%20przeciw%20wszystkim%2C%20kt%C3%B3rzy%20narusza%C5%82aby%20jej%20przestrzegam.%20Z%20problemem%20tym%20samym%20wyra%C5%BAnie%20orzeka%2C%20kto%20b%C4%99dzie%20depta%C4%87%20po%20Bo%C5%BCemu%20prawu%20pos%C5%82usze%C5%84stwa%20cz%C5%82owieka%20uchwalonej%20otrzyma%20znak%20bestii%3B%20akceptuje%20znak%20wierno%C5%9Bci%20idea%C5%82om%2C%20kt%C3%B3re%20wybiera%20pos%C5%82usze%C5%84stwo%20zamiast%20Boga.%20Lampka%20z%20nieba%3A%20%5C%22je%C5%9Bliby%20si%C4%99%20k%C5%82aniali%20bestii%20i%20jej%20obrazu%2C%20i%20odbiera%C4%87%20jego%20znaku%20na%20czole%2C%20ani%20w%20swym%20r%C4%99ku%2C%20a%20tym%20samym%20pi%C4%87%20b%C4%99dzie%20z%20wina%20gniewu%20Bo%C5%BCego%2C%20kt%C3%B3ra%20rozla%C5%82a%20si%C4%99%20bez%20foremek%20cup%20swego%20oburzenia.%5C%22%20Objawienie%2014%3A9%2C%2010.%20%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227.%5Ct%E2%80%9CThis%20message%2C%20is%20THE%20LAST%20that%20twill%20ever%20be%20given%20to%20the%20world%3B%20and%20it%20will%20accomplish%20its%20work.%E2%80%9D%20GC%20390.%20-%20%20%5C%22Ten%20komunikat%2C%20to%20ostatnio%2C%20%C5%BCe%20szcz%C4%85tki%20kiedykolwiek%20uwag%C4%99%20na%20%C5%9Bwiecie%3B%20i%20b%C4%99dzie%20wykonywa%C4%87%20swoje%20prace.%5C%22%20GC%20390.%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20390%3A%5Cn%20Nie%20naruszaj%C4%85c%20duchowej%20ciemno%C5%9Bci%20i%20oddalenie%20od%20Boga%2C%20kt%C3%B3re%20istniej%C4%85%20w%20ko%C5%9Bcio%C5%82ach%2C%20kt%C3%B3re%20tworz%C4%85%20Babilon%2C%20wielkie%20cia%C5%82o%20Chrystusa%20prawda%20adeptami%20s%C4%85%20ci%C4%85gle%20znajdowane%20w%20ich%20komunii.%20Wiele%20z%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20nigdy%20nie%20widzieli%20cechy%20prawdy%20dla%20tego%20czasu.%20Niema%C5%82o%20jest%20niezadowolonych%20z%20ich%20obecnym%20stanie%20i%20s%C4%85%20wyrazem%20t%C4%99sknoty%20za%20ja%C5%9Bniejsze%20%C5%9Bwiat%C5%82o.%20Wygl%C4%85daj%C4%85%20na%20marne%20dla%20wizerunku%20Chrystusa%20w%20ko%C5%9Bcio%C5%82ach%2C%20z%20kt%C3%B3rym%20s%C4%85%20one%20zwi%C4%85zane.%20Jak%20te%20organy%20odlatywa%C4%87%20coraz%20dalej%20od%20prawdy%20i%20sojuszniczk%C4%99%20si%C4%99%20bardziej%20%C5%9Bci%C5%9Ble%20ze%20%C5%9Bwiatem%2C%20r%C3%B3%C5%BCnica%20mi%C4%99dzy%20dwoma%20klasami%20rozszerzy%2C%20a%20wreszcie%20w%20wyniku%20separacji.%20Czas%20przyjdzie%2C%20kiedy%20ci%2C%20kt%C3%B3rzy%20mi%C5%82uj%C4%85%20Boga%20wy%C5%9Bmienicie%20nie%20mo%C5%BCe%20d%C5%82u%C5%BCej%20pozosta%C4%87%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20takimi%20jak%20s%C4%85%20%5C%22mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w%20przyjemo%C5%9Bci%20wi%C4%99cej%20ni%C5%BC%20mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w%20Boga%3B%20posiadaj%C4%85ce%20form%C4%99%20pobo%C5%BCno%C5%9Bci%2C%20ale%20negowanie%20mocy%20jego.%5C%22%20Objawienie%2018%20punkt%C3%B3w%20do%20czasu%2C%20gdy%2C%20w%20wyniku%20odrzucenia%20trojakie%20ostrze%C5%BCenie%20Objawienia%2014%3A6-12%2C%20ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82%20b%C4%99dzie%20mia%C5%82%20w%20pe%C5%82ni%20osi%C4%85gni%C4%99ty%20stan%20przepowiedziane%20przez%20drugiego%20anio%C5%82a%2C%20i%20ludowi%20Bo%C5%BCemu%20nadal%20w%20wi%C4%99zieniu%20zostanie%20wezwana%20do%20odr%C4%99bnej%20od%20jej%20komunii.%20Komunikat%20ten%20jest%20ostatni%2C%20kt%C3%B3ry%20nie%20b%C4%99dzie%20nigdy%20uwagi%20na%20%C5%9Bwiat%3B%20i%20b%C4%99dzie%20wykonywa%C4%87%20swoj%C4%85%20prac%C4%99.%20Przy%20tym%2C%20i%C5%BC%20%5C%22nie%20uwierzyli%20prawdzie%2C%20ale%20mia%C5%82%20przyjemno%C5%9B%C4%87%20w%20nieprawo%C5%9Bci%5C%22%20(2%20Tesaloniczan%202%3A12)%2C%20musz%C4%85%20by%C4%87%20pozostawione%20na%20odbi%C3%B3r%20silnego%20z%C5%82udzenia%20i%20wierzy%C4%87%20a%20lie%2C%20w%C3%B3wczas%20%C5%9Bwiat%C5%82o%20prawdy%20b%C4%99d%C4%85%20%C5%9Bwieci%C5%82y%20wszystkim%2C%20kt%C3%B3rych%20serca%20s%C4%85%20otwarte%2C%20aby%20je%20otrzyma%C4%87%2C%20i%20wszystkie%20dzieci%20Pa%C5%84skie%2C%20kt%C3%B3re%20pozostaj%C4%85%20w%20wi%C4%99zieniu%20b%C4%99dzie%20ujmowa%C5%82%20wezwanie%3A%20%5C%22Wynijd%C5%BAcie%20z%20niego%2C%20ludu%20m%C3%B3j%5C%22%20(Objawienie%2018%3A4).%5Cn%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227a.%20After%20this%20message%20is%20given%2C%20Jesus%20comes.%20Revelation%2014%3A5-14%20-%20Po%20tej%20wiadomo%C5%9Bci%20jest%20podane%2C%20Jezus%20we%20wsp%C3%B3lnym%20gospodarstwie%20domowym.%20Objawienie%2014%3A5-14%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Objawienie%2014%3A5-14%20Nowe%20Przymierze%20(NP)%5Cn5%20W%20ich%20ustach%20nie%20doszukano%20si%C4%99%20k%C5%82amstwa%20%E2%80%94%20s%C4%85%20bez%20skazy.%5CnUpadek%20Wielkiego%20Babilonu%5Cn6%20Zobaczy%C5%82em%20kolejnego%20anio%C5%82a.%20Lecia%C5%82%20%C5%9Brodkiem%20nieba.%20Ni%C3%B3s%C5%82%20odwieczn%C4%85%20dobr%C4%85%20nowin%C4%99%2C%20aby%20j%C4%85%20g%C5%82osi%C4%87%20mieszka%C5%84com%20ziemi%2C%20wszystkim%20narodom%2C%20plemionom%2C%20j%C4%99zykom%20i%20ludom.%20Wzywa%C5%82%20on%20dono%C5%9Bnie%3A%207%20Uszanujcie%20Boga!%20Oddajcie%20Mu%20chwa%C5%82%C4%99!%20Bo%20nadesz%C5%82a%20godzina%20Jego%20s%C4%85du.%20Pok%C5%82o%C5%84cie%20si%C4%99%20Temu%2C%20kt%C3%B3ry%20stworzy%C5%82%20niebo%20i%20ziemi%C4%99%2C%20morze%20i%20%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a%20w%C3%B3d.%5Cn8%20A%20drugi%20anio%C5%82%20szed%C5%82%20za%20nim%20z%20okrzykiem%3A%20Upad%C5%82!%20Upad%C5%82%20wielki%20Babilon%2C%20kt%C3%B3ry%20winem%20swojej%20szale%C5%84czej%20rozpusty%20napoi%C5%82%20wszystkie%20narody.%5Cn9%20Trzeci%20za%C5%9B%20anio%C5%82%20szed%C5%82%20za%20nimi%20i%20wo%C5%82a%C5%82%3A%20Kto%20k%C5%82ania%20si%C4%99%20bestii%20i%20jej%20podobi%C5%BAnie%20oraz%20przyjmuje%20znami%C4%99%20na%20swoje%20czo%C5%82o%20lub%20r%C4%99k%C4%99%2C%2010%20ten%20b%C4%99dzie%20pi%C5%82%20wino%20Bo%C5%BCego%20wzburzenia%20%E2%80%94%20gotowe%20i%20nierozcie%C5%84czone%20%E2%80%94%20z%20kielicha%20Jego%20gniewu.%20B%C4%99dzie%20on%20dr%C4%99czony%20w%20ogniu%20i%20siarce%20w%20obliczu%20%C5%9Bwi%C4%99tych%20anio%C5%82%C3%B3w%20i%20w%20obliczu%20Baranka.%2011%20Dym%20m%C4%99ki%20takich%20os%C3%B3b%20wznosi%C4%87%20si%C4%99%20b%C4%99dzie%20na%20wieki!%20Ci%2C%20kt%C3%B3rzy%20k%C5%82aniaj%C4%85%20si%C4%99%20bestii%20i%20jej%20podobi%C5%BAnie%2C%20ci%2C%20kt%C3%B3rzy%20przyjmuj%C4%85%20znami%C4%99%20jej%20imienia%2C%20nie%20zaznaj%C4%85%20wytchnienia%20za%20dnia%20ani%20w%20nocy.%5Cn12%20Tu%20jest%20miejsce%20na%20wytrwa%C5%82o%C5%9B%C4%87%20%C5%9Bwi%C4%99tych%2C%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20przestrzegaj%C4%85%20przykaza%C5%84%20Boga%20i%20wierz%C4%85%20Jezusowi.%5Cn13%20Z%20nieba%20us%C5%82ysza%C5%82em%20polecenie%3A%20Napisz%3A%20Szcz%C4%99%C5%9Bliwi%20s%C4%85%20odt%C4%85d%20ludzie%2C%20kt%C3%B3rzy%20umieraj%C4%85%20w%20Panu.%20Tak%20%E2%80%94%20m%C3%B3wi%20Duch.%20%E2%80%94%20Tacy%20b%C4%99d%C4%85%20mogli%20odpocz%C4%85%C4%87%20po%20swoich%20trudach.%20Ich%20czyny%20bowiem%20przemawiaj%C4%85%20za%20nimi.%5Cn%C5%BBniwo%20ostateczne%5Cn14%20Patrz%C4%99%20dalej.%20Zobaczy%C5%82em%20bia%C5%82y%20ob%C5%82ok.%20Siedzia%C5%82%20na%20nim%20kto%C5%9B%2C%20kto%20przypomina%C5%82%20Syna%20Cz%C5%82owieczego.%20Na%20g%C5%82owie%20mia%C5%82%20z%C5%82oty%20wieniec%2C%20a%20w%20d%C5%82oni%20ostry%20sierp.%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227b.%20After%20this%20message%20is%20given%2C%20Jesus%20comes.%205T%20206%2C%20207%20-%20%20%20%20Po%20tej%20wiadomo%C5%9Bci%20jest%20podane%2C%20Jezus%20we%20wsp%C3%B3lnym%20gospodarstwie%20domowym.%205T%20206%2C%20207.%22%2C%22acc_descr%22%3A%225T%20206%2C%20207%3A%5CnZa%C5%82%C3%B3%C5%BCmy%2C%20%C5%BCe%20Chrystus%20powinien%20zostawa%C4%87%20w%20ka%C5%BCdym%20sercu%20i%20egoizm%20we%20wszystkich%20jej%20formach%20powinien%20by%C4%87%20wygna%C5%84cem%20z%20ko%C5%9Bcio%C5%82a%2C%20jaki%20b%C4%99dzie%20wynik%3F%20Harmonia%2C%20jedno%C5%9B%C4%87%20i%20braterska%20mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20by%C5%82aby%20postrzegana%20jako%20darowanego%20jak%20w%20ko%C5%9Bciele%2C%20kt%C3%B3r%C4%85%20Chrystus%20po%20raz%20pierwszy%20ustanowione.%20Chrze%C5%9Bcija%C5%84ska%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20by%C5%82oby%20zobaczy%C4%87%20wsz%C4%99dzie.%20Ca%C5%82y%20ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82%20si%C4%99%20zapali%C5%82%20do%20roz%C5%9Bwietlona%20p%C5%82omieniem%20dla%20chwa%C5%82y%20Bo%C5%BCej.%20Ka%C5%BCdy%20chrze%C5%9Bcija%C5%84ski%20oddali%C5%82yby%20w%20owocach%20jego%20self-denial%20wypalaj%C4%85%20si%C4%99%20na%20o%C5%82tarzu.%20Nie%20by%C5%82oby%20znacznie%20wi%C4%99ksz%C4%85%20aktywno%C5%9B%C4%87%20w%20inicjowaniu%20nowych%20metod%20i%20przydatno%C5%9B%C4%87%20w%20studiowaniu%2C%20jak%20zbli%C5%BCy%C4%87%20do%20biednych%20grzesznik%C3%B3w%2C%20aby%20ich%20uratowa%C4%87%20od%20wiecznej%20zguby.%20Powinni%C5%9Bmy%20ubra%C4%87%20w%20prostym%2C%20skromnym%20odzieniu%2C%20bez%20odniesienia%20do%20mody%3B%20powinny%20nasze%20zbiory%20przez%20ca%C5%82y%20czas%20by%C4%87%20z%20prostych%2C%20zdrowych%20potraw%2C%20omijaj%C4%85c%20wszystkie%20luksusy%2C%20wszystkich%20ekstrawagancji%3B%20powinny%20nasze%20domy%20b%C4%99d%C4%85%20wyposa%C5%BCone%20w%20coraz%20towarzysz%C4%85cych%20im%20rekwizytom%20i%20urz%C4%85dzone%20w%20taki%20sam%20spos%C3%B3b%2C%20by%C5%82oby%20pokazanie%20sanctifying%20moc%20prawdy%20i%20mieliby%20do%20powiedzenia%20wp%C5%82yw%20dla%20niewierz%C4%85cych.%20Ale%20gdy%C5%9Bmy%20odpowiadaj%C4%85%20na%20%C5%9Bwiecie%20w%20tych%20sprawach%2C%20w%20niekt%C3%B3rych%20przypadkach%2C%20najwyra%C5%BAniej%20staraj%C4%85c%20si%C4%99%20excel%20worldlings%20w%20fantazyjne%20zarz%C4%85dzeniami%2C%20ka%C5%BC%C4%85c%20prawdy%20b%C4%99d%C4%85%20mia%C5%82y%20jednak%20niewielki%20lub%20%C5%BCaden%20wp%C5%82yw.%20Kto%20uwierzy%20w%20podnios%C5%82ej%20prawdy%20w%20tej%20chwili%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20ju%C5%BC%20wyznawania%2C%20aby%20wierzy%C4%87%2C%20%C5%BCe%20zaprzecza%C5%82%20ich%20wiar%C4%99%20poprzez%20swoje%20prace%3F%20Nie%20jest%20on%20Bogiem%2C%20kt%C3%B3ry%20zosta%C5%82%20zamkni%C4%99ty%20z%20oknami%20wykonanymi%20z%20nieba%20do%20nas%2C%20ale%20jest%20naszym%20w%C5%82asnym%20zgodno%C5%9Bci%20do%20zwyczaj%C3%B3w%20i%20praktyk%20na%20%C5%9Bwiecie.%20Trzeci%20anio%C5%82%20Objawienia%2014%20jest%20reprezentowany%20jako%20szybko%20lec%C4%85cego%20przez%20po%C5%9Brodek%20nieba%20z%20okrzykiem%3A%20%5C%22Oto%20ci%2C%20kt%C3%B3rzy%20zachowuj%C4%85%20przykazania%20Bo%C5%BCe%20i%20wiar%C4%99%20Jezusow%C4%85.%5C%22%20jest%20tu%20pokazany%20charakter%20pracy%20ludu%20Bo%C5%BCego.%20Maj%C4%85%20one%20wymow%C4%99%20tak%20wielkie%20znaczenie%2C%20%C5%BCe%20s%C4%85%20one%20reprezentowane%20jako%20lec%C4%85cy%20w%20przedstawieniu%20go%20na%20%C5%9Bwiat.%20S%C4%85%20one%20trzymaj%C4%85c%20w%20r%C4%99kach%20ich%20chlebem%20%C5%BCycia%20dla%20famishing%20%C5%9Bwiata.%20Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20Chrystusa%20ich%20duchowi%20%C5%BCywota%20mego.%20Jest%20to%20ostatni%20komunikat.%20Nie%20ma%20wzoru%20do%20na%C5%9Bladowania%2C%20nie%20wi%C4%99cej%20zaprosze%C5%84%20mi%C5%82osierdzia%20ma%20by%C4%87%20wr%C4%99czana%20po%20tej%20wiadomo%C5%9Bci%20nie%20wywarli%20jego%20prac.%20C%C3%B3%C5%BC%20za%20zaufanie!%20Jaka%20odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%20spoczywa%20na%20wszystkich%20do%20s%C5%82%C3%B3w%20chwalebnych%20zaproszenie%3A%20%5C%22A%20Duch%20i%20oblubienica%20m%C3%B3wi%C4%85%3A%20Przyjd%C5%BA!%20A%2C%20niech%20rzecze%3A%20Przyjd%C5%BA.%20I%20niechaj%20to%20athirst%20come.%20I%20ktokolwiek%20chce%2C%20niech%20bierze%20wod%C4%99%20%C5%BCycia%20swobodnie.%5C%22%20Ka%C5%BCdy%20kto%20s%C5%82ucha%20to%20znaczy%2C%20przychod%C5%BAcie.%20Nie%20tylko%20ministrowie%2C%20lecz%20ludzie.%20Wszystkie%20s%C4%85%20do%20udzia%C5%82u%20w%20przetargu.%20Nie%20tylko%20przez%20ich%20zaw%C3%B3d%2C%20ale%20przez%20sw%C3%B3j%20charakter%20i%20sukienki%2C%20wszystkie%20s%C4%85%20do%20wygrania%20punk.%20S%C4%85%20one%20wykonane%20kurator%C3%B3w%20dla%20%C5%9Bwiata%2C%20wykonawcom%20zostanie%20jeden%2C%20kt%C3%B3ry%20krausowa%20swieta%20prawda%20z%20m%C4%99%C5%BCczyznami.%20Czy%20wszystkie%20scence%20godno%C5%9Bci%20i%20chwale%20ich%20Bo%C5%BCych%20trust.%20*****%20Rozdzia%C5%82%2023-Piecz%C4%99%C4%87%20Boga%20%5C%22wo%C5%82a%C5%82%20r%C3%B3wnie%C5%BC%20w%20uszach%20moich%20g%C5%82osem%20wielkim%2C%20m%C3%B3wi%C4%85c%3A%20Przyczyna%20wodz%C3%B3w%20prze%C5%82o%C5%BCy%C5%82%20nad%20miastem%2C%20by%20przyst%C4%99powali%2C%20nawet%20ka%C5%BCdego%20cz%C5%82owieka%20za%20jego%20zniszczenie%20broni%20w%20r%C4%99ku.%5C%22%20%5C%22i%20zawo%C5%82a%C5%82%20na%20m%C4%99%C5%BCa%20odzianego%20szat%C4%85%20lnian%C4%85%2C%20kt%C3%B3ra%20oznacza%C5%82a%20pisarzu%20inkhorn%20przez%20jego%20strony%3B%20i%20rzek%C5%82%20Pan%20do%20niego%3A%20Przejd%C5%BA%20przez%20po%C5%9Brodek%20miasta%2C%20przez%20po%C5%9Brodek%20Jeruzalemu%2C%20a%20postawi%C5%82%20znak%20na%20czo%C5%82ach%20m%C4%99%C5%BC%C3%B3w%2C%20kt%C3%B3rzy%20westchnie%C5%84%20i%20kt%C3%B3re%20wo%C5%82aj%C4%85%20o%20wszystkich%20obrzydliwo%C5%9Bci%2C%20kt%C3%B3re%20maj%C4%85%20by%C4%87%20wykonane%20w%20po%C5%9Brodku%20niego.%20I%20inni%20-%20m%C3%B3wi%C5%82%20w%20Wieliczce%20s%C5%82yszeniem%2C%20id%C5%BAcie%20za%20nim%20przez%20miasto%20i%20zarazi%3A%20Niech%20Twoje%20oko%20moje%2C%20ani%20macie%20lito%C5%9B%C4%87%3A%20zabijajcie%20przekl%C4%99te%20stare%20i%20m%C5%82ode%2C%20obie%20panny%2C%20i%20dziatki%2C%20i%20kobiety%2C%20ale%20nie%20przyst%C4%99puj%20kto%20na%20kogo%20jest%20znak%3B%20i%20zacz%C4%85%C4%87%20w%20moim%20sanktuarium.%20Nast%C4%99pnie%20rozpoczynano%20w%20staro%C5%BCytnych%20m%C4%99%C5%BC%C3%B3w%2C%20kt%C3%B3rzy%20byli%20przed%20domem.%5C%22%20Jezus%20ma%20zamiar%20opu%C5%9Bci%C4%87%20ub%C5%82agalni%C4%85%20niebia%C5%84skiej%20%C5%9Bwi%C4%85tyni%20wk%C5%82adali%20na%20odzienie%20i%20wyla%C4%87%20sw%C3%B3j%20gniew%20w%20wyroki%20na%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20nie%20reaguj%C4%85%20na%20%C5%9Bwiat%C5%82o%2C%20kt%C3%B3re%20B%C3%B3g%20im%20da%C5%82.%20%5C%22Poniewa%C5%BC%20wyrok%20przeciwko%20szata%C5%84ska%20praca%20nie%20jest%20wykonywana%20szybko%2C%20dlatego%20serce%20syn%C3%B3w%20ludzkich%20jest%20pe%C5%82ne%20ustaw%20w%20nich%20do%20czynienia%20z%C5%82ego.%5C%22%20zamiast%20bycia%20t%C5%82umione%20przez%20wytrwa%C5%82o%C5%9B%C4%87%20i%20d%C5%82uga%20zw%C5%82oka%2C%20%C5%BCe%20pan%20skorzysta%C5%82%20w%20stosunku%20do%20nich%2C%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20nie%20boj%C4%85%20si%C4%99%20Boga%20i%20mi%C5%82o%C5%9Bci%20prawdy%20nie%20wzmocni%20ich%20serc%20w%20ich%20z%C5%82%C4%85%20drog%C4%99.%20S%C4%85%20jednak%20granice%20nawet%20do%20wykazywanej%20przez%20Boga%2C%20i%20wielu%20z%20nich%20przekracza%20te%20granice.%20Maj%C4%85%20one%20przekroczenia%20limit%C3%B3w%20%C5%82aski%2C%20i%20dlatego%20B%C3%B3g%20musi%20ingerowa%C4%87%20i%20ochrony%20w%C5%82asnej%20czci.%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%228.%5Ct%E2%80%9CThe%20three%20angel%E2%80%99s%20message%20will%20shake%20this%20world%20to%20its%20very%20foundations.%20The%20whole%20world%20will%20be%20lightened%20with%20the%20glory%20of%20the%20three%20angel%E2%80%99s%20messages.%20All%20the%20world%20will%20know%20that%20the%20Seventh-day%20Adventist%20Church%20is%20the%20true%20church%20and%20the%20seventh%20day%20is%20the%20true%20Sabbath.%20Rev.%2018%3A1-4%20-%20%5C%22Trzy%20angel’s%20wiadomo%C5%9B%C4%87%20wstrz%C4%85%C5%9Bnie%20posadami%20tego%20%C5%9Bwiata%20do%20jego%20fundamentami.%20Ca%C5%82y%20%C5%9Bwiat%20b%C4%99dzie%20z%C5%82agodzony%20z%20chwa%C5%82y%20trzech%20angel’s%20mail.%20Wszystek%20%C5%9Bwiat%20wiedzia%C5%82%2C%20%C5%BCe%20si%C3%B3dmy-day%20Adventist%20Church%20jest%20jedynym%20prawdziwym%20ko%C5%9Bcio%C5%82em%2C%20a%20si%C3%B3dmy%20dzie%C5%84%20jest%20prawdziwy%20sabat.%20Ks.%2018%3A1-4%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Objawienie%2018%3A1-4%20Nowe%20Przymierze%20(NP)%5CnPie%C5%9B%C5%84%20%C5%BCa%C5%82obna%20nad%20Babilonem%5Cn18%20Po%20tych%20wydarzeniach%20zobaczy%C5%82em%20innego%20anio%C5%82a.%20Zst%C4%99powa%C5%82%20on%20z%20nieba.%20Mia%C5%82%20wielk%C4%85%20w%C5%82adz%C4%99.%20Od%20jego%20chwa%C5%82y%20a%C5%BC%20poja%C5%9Bnia%C5%82o%20na%20ziemi.%202%20Zawo%C5%82a%C5%82%20pot%C4%99%C5%BCnym%20g%C5%82osem%3A%5CnUpad%C5%82!%20Upad%C5%82%20Wielki%20Babilon!%5CnSta%C5%82%20si%C4%99%20siedzib%C4%85%20demon%C3%B3w%2C%5Cnkryj%C3%B3wk%C4%85%5Ba%5D%20wszelkiego%20nieczystego%20ducha%2C%5Cnwszelkiego%20nieczystego%20ptactwa%5Cnoraz%20wszelkiego%20nieczystego%20i%20ohydnego%20zwierz%C4%99cia.%5Cn3%20Bo%20winem%20jego%20szale%C5%84czej%20rozpusty%5Cnzosta%C5%82y%20spojone%20wszystkie%20narody.%5CnKr%C3%B3lowie%20ziemi%20uprawiali%20z%20nim%20nierz%C4%85d.%5CnA%20ziemscy%20kupcy%20wzbogacili%20si%C4%99%5Cnna%20jego%20niebywa%C5%82ym%20przepychu.%5Cn4%20Nast%C4%99pnie%20us%C5%82ysza%C5%82em%20inny%20g%C5%82os%20z%20nieba.%20Wzywa%C5%82%20on%3A%5CnWyjd%C5%BAcie%20z%20niego%2C%20m%C3%B3j%20ludu!%5CnNiech%20nie%20spadn%C4%85%20na%20was%5Cnskutki%20jego%20grzech%C3%B3w%5Cnani%20ciosy%20jego%20kl%C4%99sk.%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%229.%5Ct%E2%80%9CThe%20third%20angel%E2%80%99s%20message%20is%20to%20lighten%20the%20earth%20with%20its%20glory%3B%20but%20ONLY%20THOSE%20WHO%20HAVE%20WITHSTOOD%20TEMPTATION%20in%20the%20strength%20of%20the%20Mighty%20One%20WILL%20BE%20PERMITTED%20TO%20ACT%20A%20PART%20IN%20PROCLAIMING%20IT%20when%20it%20shall%20have%20swelled%20into%20the%20loud%20cry.%E2%80%9D%20RH%20Nov.%2019%2C%201908.%20%20%5C%22Trzeci%20anio%C5%82%20wiadomo%C5%9Bci%20jest%20w%20celu%20rozja%C5%9Bnienia%20ziemi%20z%20jego%20chwa%C5%82y%2C%20ale%20tylko%20tych%2C%20kt%C3%B3rzy%20wytrzyma%C5%82%20nap%C3%B3r%20kuszenie%20w%20alkoholu%20Mo%C5%BCny%20zostan%C4%85%20dopuszczeni%20DO%20DZIA%C5%81ANIA%20W%20RAMACH%20MANIFESTUJ%C4%84C%20j%C4%85%2C%20gdy%20ma%20ona%20napuch%C5%82y%20w%20g%C5%82o%C5%9Bny%20krzyk.%5C%22%20RH%2011.19%2C%201908.%22%2C%22acc_descr%22%3A%22RH%20Nov.%2019%2C%201908%3A%5CnPrzygotowanie%20do%20nieba%20pani%20E.%20G.%20bia%C5%82y%20RH%2019%20listopada%201908%20r.%20zmieniono%20art.%20A%20(czytanie%20na%20szabat%2C%2012%20grudnia)%20%5C%22I%20ukaza%C5%82%20mi%20joszua%20wysokiego%20kap%C5%82ana%2C%20stoj%C4%85cego%20przed%20Anio%C5%82em%20Pana%20i%20szatana%20stoj%C4%85cego%20po%20jego%20prawicy%2C%20aby%20mu%20si%C4%99%20sprzeciwia%C5%82.%20I%20rzek%C5%82%20Pan%20do%20szatana%3A%20Niech%20ci%C4%99%20Pan%20zgromi%2C%20O%20szatanie%3B%20Pan%2C%20kt%C3%B3ry%20obra%C5%82%20Jeruzalem%20izali%20ten%20nie%20jest%20g%C5%82ownia%20wyrwana%20z%20ognia%3F%20Teraz%20Jozue%20by%C5%82%20obleczon%20w%20szat%C4%99%20plugaw%C4%85%2C%20a%20sta%C5%82%20przed%20Anio%C5%82em.%5C%22%20(Ksi%C4%99ga%20Zachariasza%203%3A1-3.%20RH%2019%20listopada%201908%20r.%20zmieniono%20art.%20A%20ust.%201%20tutaj%20znajdziemy%20reprezentacja%20ludu%20Bo%C5%BCego%20dzisiaj.%20Jak%20Jozue%20sta%C5%82%20przed%20Anio%C5%82em%2C%20%5C%22obleczony%20w%20szat%C4%99%20plugaw%C4%85%5C%22%2C%20wi%C4%99c%20stoimy%20w%20obecno%C5%9Bci%20Chrystusa%2C%20odziane%20w%20szaty%20niesprawiedliwo%C5%9Bci.%20Chrystus%2C%20anio%C5%82%2C%20przed%20kt%C3%B3rymi%20stan%C4%85%C5%82%20Jozue%2C%20jest%20teraz%2C%20jaki%20up%C5%82ywa%20do%20nas%20przed%20Ojcem%2C%20kt%C3%B3ry%20jest%20tutaj%20przedstawiony%20jako%20jaki%20up%C5%82ywa%20do%20Jozuego%20i%20jego%20ludzi%2C%20kt%C3%B3rzy%20byli%20w%20g%C5%82%C4%99bokim%20utrapieniu%3B%20i%20szatana%20dzisiaj%2C%20jak%20wtedy%2C%20opowie%20o%20eliminowaniu%20swych%20wysi%C5%82k%C3%B3w.%20RH%2019%20listopada%201908%20r.%20zmieniono%20art.%20A%20ust.%202%20przywi%C4%85zana%20jego%20upadek%2C%20by%C5%82%20dzie%C5%82em%20Szatana%2C%20aby%20sprzeciwia%C4%87%20si%C4%99%20Chrystusowi%20wysi%C5%82k%C3%B3w%2C%20aby%20odkupi%C4%87%20ludzko%C5%9B%C4%87.%20W%20Biblii%20jest%20on%20nazywany%20oskar%C5%BCyciela%20braci.%20M%C3%B3wimy%2C%20%C5%BCe%20oskar%C5%BCa%20ich%20przed%20Bogiem%20dniem%20i%20noc%C4%85.%20Wskazujac%20na%20ich%20grzechy%2C%20jako%20uczyni%C5%82%20t%C4%99%20szat%C4%99%20plugaw%C4%85%20Jozuego%2C%20powiada%3A%20%5C%22udawaj%C4%85%20si%C4%99%20synami%3B%20lecz%20oni%20nie%20wype%C5%82niaj%C4%85%20ci%C4%99.%20Zobacz%20%C5%9Blady%20grzechu%20prochem.%20S%C4%85%20one%20moj%C4%85%20w%C5%82asno%C5%9Bci%C4%85.%5C%22%20RH%2019%20listopada%201908%20r.%20zmieniono%20art.%20A%20ust.%203%20jest%20to%20argument%2C%20%C5%BCe%20zatrudnia%20dotycz%C4%85ce%20ludu%20Bo%C5%BCego%20w%20ka%C5%BCdym%20wieku.%20On%20powo%C5%82uje%20ich%20sinfulness%20jako%20pow%C3%B3d%20dlaczego%20chrystusowi%20unieruchomi%C4%85%20zasilania%20nie%20powinien%20go%20realizowa%C4%87%20swoje%20okrucie%C5%84stwo%20prochem%20w%20mo%C5%BCliwie%20najwi%C4%99kszym%20zakresie.%20Ale%20Terazci%20si%C4%99%20Swemu%20ludowi%20Zbawiciela%20m%C3%B3wi%3A%20%5C%22Niech%20ci%C4%99%20Pan%20zgromi%2C%20O%20szatanie%3B%20…%20nie%20jest%20to%20g%C5%82ownia%20wyrwana%20z%20ognia%3F%20Uleg%C5%82em%20nie%20naporu%20mojej%20w%C5%82asnej%20r%C4%99ki%20do%20ognia%20w%20celu%20zebrania%20tej%20marki%20od%20p%C5%82on%C4%85cych%3F%5C%22%20RH%2019%20listopada%201908%20r.%20zmieniono%20art.%20A%20ust.%204%20tak%20d%C5%82ugo%2C%20jak%20lud%20Bo%C5%BCy%20zachowa%C4%87%20wierno%C5%9B%C4%87%20jemu%2C%20tak%20d%C5%82ugo%2C%20jak%20nie%20wyznawanej%20przez%20%C5%BCyw%C4%85%20wiar%C4%99%20w%20Jezusa%2C%20s%C4%85%20one%20pod%20ochron%C4%85%20niebiescy%20anio%C5%82owie%2C%20Szatan%20nie%20b%C4%99dzie%20dopuszczony%20do%20wykonywania%20swojej%20sztuki%20hellish%20prochem%20do%20ich%20zniszczenia.%20Ale%20ci%2C%20kt%C3%B3rzy%20si%C4%99%20wstrzymywali%20od%20Chrystusa%20przez%20grzech%20jest%20w%20wielkim%20zagro%C5%BCeniu.%20Je%C5%BCeli%20w%20dalszym%20ci%C4%85gu%20nie%20mog%C4%85%20narusza%C4%87%20wymog%C3%B3w%20Boga%2C%20%C5%BCe%20nie%20wiecie%2C%20jak%20szybko%20mo%C5%BCe%20on%20da%C4%87%20je%20do%20Szatana%2C%20i%20pozwol%C4%85%20mu%20zrobi%C4%87%20aby%20je%20zgodnie%20z%20jego%20wol%C4%85.%20Istnieje%20zatem%20najwi%C4%99ksz%C4%85%20potrzeb%C4%99%20trzymania%20dusza%20wolna%20od%20o%20ile%20mo%C5%BCno%C5%9Bci%2C%20i%20oko%20jedno%20do%20chwa%C5%82y%20Bo%C5%BCej%3B%20thinking%20obliczalnych%20i%20ogl%C4%85dania%20modlitwy%20nieustannie.%20RH%2019%20listopada%201908%20r.%20zmieniono%20art.%20A%20ust.%205%20Szatan%20jest%20teraz%20gorliwiej%20uczestnicz%C4%85cy%20w%20grze%20%C5%BCycia%20dla%20duszy%20ni%C5%BC%20w%20jakimkolwiek%20poprzednim%20razem%3B%20i%20chyba%20jeste%C5%9Bmy%20stale%20na%20nasz%C4%85%20G%C5%82ow%C4%85%2C%20utwierdzi%20w%20naszych%20sercach%2C%20duma%2C%20mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20siebie%2C%20mi%C5%82o%C5%9B%C4%87%20do%20%C5%9Bwiata%2C%20a%20wiele%20innych%20z%C5%82ych%20sk%C5%82onno%C5%9Bci.%20B%C4%99dzie%20on%20r%C3%B3wnie%C5%BC%20wykorzystywa%C4%87%20wszelkie%20mo%C5%BCliwe%20urz%C4%85dzenia%2C%20aby%20zachwia%C4%87%20wiar%C4%99%20w%20Boga%20i%20w%20tajemnic%C4%99%20jego%20s%C5%82owa.%20Je%C5%9Bli%20nie%20mamy%20g%C5%82%C4%99bokie%20do%C5%9Bwiadczenie%20w%20rzeczy%20Bo%C5%BCe%2C%20je%C5%9Bli%20nie%20mamy%20dok%C5%82adnej%20wiedzy%20w%20jego%20s%C5%82owa%2C%20b%C4%99dziemy%20jad%C5%82am%20do%20naszej%20zguby%20przez%20b%C5%82%C4%99dy%20i%20sophistries%20wroga.%20Fa%C5%82szywe%20doktryny%20b%C4%99d%C4%85%20sap%20fundament%C3%B3w%20wielu%2C%20bo%20nie%20nauczyli%20si%C4%99%20rozezna%C4%87%20prawd%C4%99%20od%20b%C5%82%C4%99du.%20Nasza%20jedyna%20ochrona%20przeciwko%20przeciwko%20zasadzkom%20Szatana%20jest%20studiowa%C4%87%20Pismo%20%C5%9Awi%C4%99te%20pilnie%2C%20aby%20mie%C4%87%20inteligentnego%20zrozumienia%20przyczyn%20naszej%20wiary%2C%20oraz%20wiernie%20wykonywa%C4%87%20ka%C5%BCdy%20znany%20obowi%C4%85zkom.%20Z%20pob%C5%82a%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85%20jednego%20znanego%20grzechu%20powoduje%20os%C5%82abienie%20i%20ciemno%C5%9B%C4%87%2C%20i%20tematu%20nam%20krwio%C5%BCercze%20pokus.%20RH%2019%20listopada%201908%20r.%20zmieniono%20art.%20A%20ust.%206%20Joszua%20jest%20reprezentowany%20jako%20pismo%20procesowe%20z%20Anio%C5%82em.%20Jeste%C5%9Bmy%20zaanga%C5%BCowani%20w%20samej%20pracy%3F%20S%C4%85%20naszych%20modlitw%2C%20wznosz%C4%85ce%20si%C4%99%20do%20Boga%20w%20%C5%BCyw%C4%85%20wiar%C4%99%3F%20Jeste%C5%9Bmy%20otwarcie%20drzwi%20serca%20do%20Jezusa%2C%20i%20zamykania%20co%20oznacza%20o%20wejsciu%20do%20Szatana%3F%20Jeste%C5%9Bmy%20codziennie%20uzyskanie%20ja%C5%9Bniejszego%20%C5%9Bwiat%C5%82a%2C%20oraz%20wi%C4%99ksz%C4%85%20si%C5%82%C4%99%2C%20%C5%BCe%20mo%C5%BCemy%20stan%C4%85%C4%87%20w%20Chrystusow%C4%85%20sprawiedliwo%C5%9B%C4%87%3F%20Jeste%C5%9Bmy%20opr%C3%B3%C5%BCnianie%20naszych%20serc%20wszystkich%20egoizm%20i%20oczyszczaj%C4%85ca%20je%2C%20przygotowawczych%20do%20otrzymania%20deszcz%20z%20nieba%3F%20RH%2019%20listopada%201908%20r.%20zmieniono%20art.%20A%20ust.%207%20Teraz%20jest%20czas%2C%20kiedy%20stajemy%20si%C4%99%20przyznaj%20i%20opuszcz%C4%99%20nasze%20grzechy%2C%20%C5%BCe%20mo%C5%BCe%20wr%C3%B3ci%C4%87%20wcze%C5%9Bniej%20do%20wyroku%20i%20zosta%C4%87%20zg%C5%82adzony.%20Teraz%20jest%20czas%20na%20%5C%22wyczy%C5%9Bcili%20samych%20siebie%20od%20wszelakiej%20zmazy%20cia%C5%82a%20i%20ducha%2C%20wykonywuj%C4%85c%20%C5%9Bwi%C4%99to%C5%9B%C4%87%20w%20boja%C5%BAni%20Bo%C5%BCej%5C%22.%20To%20jest%20niebezpieczne%2C%20aby%20op%C3%B3%C5%BAni%C4%87%20t%C4%99%20prac%C4%99.%20Szatan%20jest%20nawet%20teraz%20poszukiwania%20przez%20kl%C4%99ski%20na%20morzu%20i%20na%20l%C4%85dzie%20w%20celu%20uszczelnienia%20losu%20tak%20wielu%20jak%20to%20tylko%20mo%C5%BCliwe.%20Co%20to%20jest%20obrona%20ludowi%20Bo%C5%BCemu%20w%20tym%20momencie%3F-Jest%20to%20%C5%BCywe%20po%C5%82%C4%85czenie%20z%20niebem.%20Je%C5%BCeli%20chcemy%20mieszka%C4%87%20w%20bezpiecze%C5%84stwa%20z%20powietrza%20najjadowitszego%2C%20je%C5%BCeli%20chcemy%20by%C4%87%20konserwowane%20od%20niebezpiecze%C5%84stw%2C%20spostrzeganie%20i%20niewidzialna%2C%20musimy%20ukry%C4%87%20w%20Bogu%2C%20musimy%20zapewni%C4%87%20ochron%C4%99%20opiek%C4%99%20Jezusa%20i%20%C5%9Bwi%C4%99tych%20Anio%C5%82%C3%B3w.%20W%20te%20dni%20wieje%20groz%C4%85%2C%20Pan%20by%C5%82by%20nam%20spacer%20porachunki%20pokory.%20Zamiast%20stara%C4%87%20si%C4%99%20obj%C4%85%C4%87%20nasze%20grzechy%2C%20chcia%C5%82%20nam%20wyzna%C5%82%20im%2C%20jak%20joszua%20wyznawali%20grzechy%20staro%C5%BCytnego%20Izraela.%20Mamy%20wyznawc%C4%85%20by%C4%87%20depozytariuszami%20Boskiego%20prawa.%20Mamy%20wyznawania%20do%20budowania%20%5C%22starych%20odpad%C3%B3w%20miejsc%5C%22%20i%20by%C4%87%20ulatywa%C5%82a%20%5C%22fundament%C3%B3w%20wielu%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%5D”][/pr_accordion][/vc_column][/vc_row]

Translate »