Het Drie Engelenbericht:

Bereid je voor om Meet Uw God, o Israël!

First Angel’s Message:

Second Angel’s Message:

Third Angel’s Message:

 

Fourth  Angel’s Message-Rev. 18:1-4:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[Rev 14:6-23 & 18:1-4]

1. Began in 1844 as Jesus entered the Most Holy Place. Read more…

2. EMBRACES 1st and 2nd angel’s messages. “> Rev. 14:6-8; 8T 197

3. SELECTS the wheat from the tares and seals them. Read more… ; Read more1…

4. ENDS at the close of probation. Read more….

5. “The most fearful threatening ever addressed to mortals is contained in the third angel’s message.” Read More…

6. The three angel’s message “constitute THE FINAL WARNING to be given to the inhabitants of the earth.: Read more…5. “The most fearful threatening ever addressed to mortals is contained in the third angel’s message.” Read more…

7. “This message, is THE LAST that twill ever be given to the world; and it will accomplish its work.” Read more… . After this message is given, Jesus comes. Rev. 14:5-14 (see also 5T 206, 207)

8. “The three angel’s message will shake this world to its very foundations. The whole world will be lightened with the glory of the three angel’s messages. All the world will know that the Seventh-day Adventist Church is the true church and the seventh day is the true Sabbath. Rev. 18:1-4

9. “The third angel’s message is to lighten the earth with its glory; but ONLY THOSE WHO HAVE WITHSTOOD TEMPTATION in the strength of the Mighty One WILL BE PERMITTED TO ACT A PART IN PROCLAIMING IT when it shall have swelled into the loud cry.” Read more…[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Of …

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][pr_accordion][pr_accordion_item t_f_size=”20″ d_f_size=”17″ title_color=”#ffffff” title_bg_color=”#27ae60″ acoptions=”%5B%7B%22title%22%3A%221.%5CtBegan%20in%201844%20as%20Jesus%20entered%20the%20Most%20Holy%20Place.%20EW%20254%20%20-%20Begon%20in%201844%20als%20Jezus%20die%20de%20meest%20heilige%20plaats.%20EW%20254%22%2C%22acc_descr%22%3A%22EW%20254%3A%5CnHet%20derde%20Angel’s%20bericht%20%5BZie%20bijlage.%5D%20EW%20254%20zoals%20de%20bediening%20van%20Jezus%20gesloten%20in%20de%20heilige%20plaats%20en%20passeerde%20hij%20in%20de%20heiligste%20en%20stond%20voor%20de%20ark%20met%20de%20wet%20Gods%2C%20stuurde%20hij%20een%20machtige%20engel%20met%20een%20derde%20boodschap%20de%20wereld%20in.%20Een%20perkament%20werd%20geplaatst%20in%20de%20angel’s%20hand%20en%20hij%20afgedaald%20naar%20de%20aarde%20in%20macht%20en%20majesteit%2C%20hij%20riep%20een%20schrikkelijke%20waarschuwing%2C%20met%20de%20meest%20verschrikkelijke%20bedreiging%20ooit%20bedacht%20voor%20de%20mens.%20Dit%20bericht%20is%20bedoeld%20om%20de%20kinderen%20Gods%20op%20hun%20hoede%2C%20door%20samen%20met%20hen%20het%20uur%20der%20verzoeking%20en%20angst%20dat%20was%20voordat%20ze.%20Zei%20de%20engel%2C%20%5C%22Zij%20zullen%20worden%20afgestemd%20op%20gevechten%20met%20het%20beest%20en%20zijn%20beeld.%20Hun%20enige%20hoop%20op%20eeuwig%20leven%20te%20blijven.%20Hoewel%20hun%20levens%20op%20het%20spel%20staan%2C%20ze%20moeten%20vasthouden%20de%20waarheid.%5C%22%20De%20derde%20engel%20sluit%20zijn%20boodschap%3A%20%5C%22Hier%20is%20het%20geduld%20van%20de%20heiligen%3A%20hier%20zijn%20ze%20die%20de%20geboden%20Gods%20en%20het%20geloof%20van%20Jezus.%5C%22%20Als%20hij%20deze%20woorden%20herhaalde%20wees%20hij%20naar%20de%20hemelse%20heiligdom.%20De%20hoofden%20van%20allen%20die%20omarmen%20dit%20bericht%20worden%20doorgestuurd%20naar%20de%20meest%20heilige%20plaats%2C%20waar%20Jezus%20staat%20voordat%20de%20ark%2C%20waardoor%20hij%20uiteindelijk%20gebedsgroepen%20voor%20al%20diegenen%20voor%20wie%20barmhartigheid%20vertoeft%20nog%20en%20voor%20degenen%20die%20nog%20onwetend%20gebroken%20de%20wet%20van%20God.%20Deze%20verzoening%20is%20gemaakt%20voor%20de%20rechtvaardige%20doden%20alsmede%20voor%20de%20rechtvaardige%20leven.%20Het%20omvat%20alle%20overledenen%20vertrouwend%20op%20Christus%2C%20maar%20die%20kreeg%20het%20licht%20van%20Gods%20geboden%2C%20gezondigd%20had%20onwetend%20in%20het%20overtreden%20van%20de%20regels.%20EW%20254.1%20na%20Jezus%20opende%20de%20deur%20van%20het%20heilige%2C%20het%20licht%20van%20de%20sabbat%20werd%20gezien%2C%20en%20het%20volk%20van%20God%20werden%20getest%2C%20zoals%20de%20kinderen%20Isra%C3%ABls%20werden%20getest%20anciently%2C%20om%20te%20zien%20of%20ze%20zouden%20houden%20Gods%20wet.%20Ik%20zag%20de%20derde%20angel%20naar%20boven%2C%20waaruit%20de%20teleurgesteld%20zijn%20weg%20naar%20het%20heiligste%20van%20het%20hemelse%20heiligdom.%20Als%20zij%20door%20het%20geloof%20in%20de%20allerheiligste%2C%20vinden%20zij%20Jezus%20en%20hoop%20en%20vreugde%20veerkracht%20omhoog%20gejaagd.%20Ik%20zag%20ze%20terugkijken%2C%20evalueren%20het%20verleden%20van%20de%20proclamatie%20van%20de%20tweede%20komst%20van%20Jezus%2C%20door%20hun%20ervaring%20op%20het%20verstrijken%20van%20de%20tijd%20in%201844.%20Zij%20zien%20hun%20teleurstelling%20verklaarbaar%20en%20vreugde%20en%20zekerheid%20opnieuw%20animeren.%20De%20derde%20engel%20heeft%20verlicht%20het%20verleden%2C%20het%20heden%20en%20de%20toekomst%2C%20en%20ze%20weten%20dat%20God%20inderdaad%20leidde%20hen%20door%20zijn%20mysterieuze%20providence.%20EW%20254.2%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%222.%5CtEMBRACES%201st%20and%202nd%20angel%E2%80%99s%20messages.%20Rev.%2014%3A6-8%20%E2%80%93%20Omvat%201e%20en%202e%20angel’s%20berichten.%20Rev%2014%3A6-8%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Openbaring%2014%3A6-8Het%20Boek%20(HTB)%5Cn6%20Opnieuw%20zag%20ik%20een%20engel%2C%20die%20hoog%20in%20de%20hemel%20vloog.%20Hij%20had%20een%20eeuwig%20evangelie%20bij%20zich%2C%20dat%20hij%20aan%20iedereen%20op%20aarde%20bekend%20moest%20maken%3A%20aan%20alle%20volken%2C%20stammen%20en%20taalgroepen.%207%20Hij%20riep%3A%20%E2%80%98Heb%20ontzag%20voor%20God%2C%20eer%20Hem%2C%20want%20de%20tijd%20is%20gekomen%20dat%20Hij%20recht%20zal%20spreken.%20Aanbid%20Hem%20die%20de%20hemel%20en%20de%20aarde%2C%20de%20zee%20en%20de%20waterbronnen%20gemaakt%20heeft.%E2%80%99%208%20Er%20kwam%20een%20tweede%20engel%2C%20die%20zei%3A%20%E2%80%98Gevallen!%20Gevallen%20is%20het%20grote%20Babylon%2C%20dat%20alle%20volken%20dronken%20heeft%20gevoerd%20met%20haar%20razende%20ontucht.%E2%80%99%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%222a.%20EMBRACES%201st%20and%202nd%20angel%E2%80%99s%20messages.%20%208T%20197%20%E2%80%93%20%20Omvat%201e%20en%202e%20angel’s%20berichten.%208T%20197%22%2C%22acc_descr%22%3A%228T%20197%3A%5CnDe%20ministers%20van%20de%20populaire%20kerken%20zal%20niet%20toestaan%20dat%20de%20waarheid%20zal%20worden%20voorgelegd%20aan%20de%20mensen%20uit%20hun%20preekstoel.%20De%20vijand%20leidt%20hen%20zich%20te%20verzetten%20tegen%20de%20waarheid%20met%20bitterheid%20en%20boosheid.%20Onwaarheden%20worden%20vervaardigd.%20Christus%20heeft%20ervaring%20met%20de%20joodse%20leiders%20wordt%20herhaald.%20Satan%20streeft%20ernaar%20om%20elke%20eclips%20sprankje%20licht%20schijnt%20van%20God%20aan%20zijn%20volk.%20Hij%20werkt%20door%20de%20ministers%20als%20hij%20werkte%20door%20de%20priesters%20en%20heersers%20in%20de%20dagen%20van%20Christus.%20Zal%20die%20de%20waarheid%20van%20zijn%20partij%2C%20te%20hinderen%2C%20verlegenheid%2C%20en%20wend%20u%20degenen%20die%20proberen%20te%20werken%20in%20Gods%20aangewezen%20manier%20om%20zijn%20werk%20te%20planten%20de%20banier%20der%20waarheid%20in%20de%20gebieden%20van%20de%20duisternis%3F%208T%20197.1%20onze%20boodschap%20van%20de%20derde%20engel’s%20boodschap%2C%20die%20de%20boodschappen%20van%20de%20eerste%20en%20tweede%20engelen%2C%20is%20de%20boodschap%20voor%20deze%20tijd.%20Wij%20heffen%20aloft%20de%20banner%20waarop%20staat%3A%20%5C%22De%20geboden%20van%20God%20en%20het%20geloof%20van%20Jezus.%5C%22%20De%20wereld%20is%20snel%20aan%20de%20grote%20tegelijker%20tijd%20ontkent%20over%20zijn%20gebroken.%20Dit%20is%20niet%20het%20moment%20om%20uit%20het%20zicht%20van%20de%20grote%20kwesties.%20God%20roept%20zijn%20volk%20te%20vergroten%20de%20wet%20en%20collega.%208T%20197%20wanneer%20de%20ochtend%20sterren%20zongen%20samen%20en%20alle%20zonen%20Gods%20schreeuwde%20van%20vreugde%2C%20de%20sabbat%20werd%20gegeven%20aan%20de%20wereld%2C%20dat%20de%20mens%20ooit%20bedenken%20dat%20in%20zes%20dagen%20schiep%20God%20de%20aarde.%20Hij%20rustte%20op%20de%20zevende%20dag%2C%20zegen%20het%20als%20de%20dag%20van%20rust%2C%20en%20gaf%20het%20aan%20de%20mensen%20die%20hij%20had%20geschapen%2C%20dat%20zij%20wellicht%20herinneren%20als%20het%20ware%20en%20levende%20God.%20Door%20zijn%20machtige%20kracht%2C%20niettegenstaande%20het%20verzet%20van%20Farao%2C%20God%20heeft%20zijn%20volk%20uit%20Egypte%2C%20dat%20zij%20wellicht%20de%20wet%20die%20waren%20opgenomen%20in%20de%20hof%20van%20Eden.%20Hij%20bracht%20hen%20tot%20de%20Sina%C3%AF%20horen%20de%20afkondiging%20van%20deze%20wet.%208T%20197%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%223.%5CtSELECTS%20the%20wheat%20from%20the%20tares%20and%20seals%20them.%20EW%20118%3B%20GC%20379%20%20-%20%203.%20Selecteert%20het%20kaf%20van%20het%20koren%20en%20afdichtingen.%20EW%20118%22%2C%22acc_descr%22%3A%22EW%20118%3A%5CnIk%20zag%20dan%20ook%20de%20derde%20engel.%20Zei%20mijn%20begeleidende%20engel%2C%20%5C%22bang%20is%20zijn%20werk.%20Verschrikkelijk%20is%20zijn%20missie.%20Hij%20is%20de%20angel%20dat%20is%20het%20selecteren%20van%20het%20kaf%20van%20het%20koren%20en%20afdichting%2C%20of%20binden%2C%20de%20tarwe%20voor%20de%20hemelse%20garner.%20Deze%20dingen%20moeten%20engross%20de%20hele%20geest%2C%20de%20hele%20aandacht.%5C%22%20EW%20118%2C1%20*****%20EW%20118%20aan%20de%20onervaren%20sommige%20zag%20ik%2C%20hebben%20geen%20besef%20van%20het%20belang%20van%20de%20waarheid%20of%20van%20het%20effect%20en%20het%20verplaatsen%20van%20de%20impuls%20van%20het%20moment%20of%20van%20opwinding%2C%20volgen%20vaak%20hun%20gevoelens%20en%20minachting%20church%20order.%20Deze%20schijnen%20te%20denken%20dat%20religie%20bestaat%20voornamelijk%20uit%20lawaai%20maakt.%20%5BZie%20bijlage%5D.%20Sommigen%20hebben%20maar%20net%20de%20waarheid%20van%20het%20derde%20angel’s%20boodschap%20klaar%20te%20berispen%20en%20leer%20die%20zijn%20vastgesteld%20in%20de%20waarheid%2C%20en%20die%20hebben%20geleden%20voor%20haar%20sake%20en%20voelde%20haar%20idealiseren.%20Degenen%20die%20zo%20gezwollen%20door%20de%20vijand%20zal%20moeten%20voelen%20de%20idealiseren%20invloed%20der%20waarheid%2C%20en%20een%20besef%20van%20hoe%20zij%20vonden%20ze-%5C%22ellendig%20en%20ongelukkig%2C%20en%20arm%2C%20en%20blind%20en%20naakt.%5C%22%20als%20de%20waarheid%20begint%20te%20zuiveren%20en%20purgeer%20de%20dross%20en%20tin%2C%20zoals%20het%20ook%20bij%20het%20ontvangen%20van%20de%20liefde%20van%20hem%2C%20die%20met%20dit%20grote%20werk%20voor%20hem%20niet%20het%20gevoel%20dat%20hij%20is%20rijk%20en%20verhoogd%20in%20goederen%20en%20behoefte%20heeft%20aan%20niets.%20EW%20118.2%20die%20belijden%20de%20waarheid%20en%20denken%20dat%20ze%20het%20wel%20weten%20voordat%20ze%20hebben%20geleerd%20hoe%20ze%20haar%20eerste%20beginselen%2C%20en%20die%20vooruit%20om%20de%20plaats%20in%20te%20nemen%20van%20leerkrachten%20en%20berispen%20die%20jarenlang%20stond%20spleetschuivers%20naar%20de%20waarheid%20duidelijk%20blijkt%20dat%20ze%20hebben%20geen%20begrip%20van%20de%20waarheid%2C%20en%20weet%20niets%20van%20zijn%20gevolgen%3B%20want%20indien%20zij%20wisten%20de%20macht%20te%20idealiseren%2C%20moeten%20zij%20de%20vreedzame%20vruchten%20der%20gerechtigheid%20en%20vernederd%20onder%20haar%20lieve%2C%20sterke%20invloed.%20Ze%20zouden%20afwerpen%20ter%20heerlijkheid%20Gods%2C%20en%20proberen%20te%20begrijpen%20wat%20de%20waarheid%20voor%20hen%20heeft%20gedaan%2C%20en%20de%20waardering%20van%20anderen%20beter%20dan%20zijzelf.%20EW%20118%2C3%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%223a.%20SELECTS%20the%20wheat%20from%20the%20tares%20and%20seals%20them.%20GC%20379%20-%203.%20Selecteert%20het%20kaf%20van%20het%20koren%20en%20afdichtingen.%20GC%20379%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20379%3A%5CnDe%20eerste%20angel’s%20boodschap%20van%20Openbaring%2014%2C%20kondigt%20het%20uur%20van%20Gods%20oordeel%20en%20sommeren%20mannen%20te%20vrezen%20en%20Hem%20aanbidden%2C%20was%20bedoeld%20om%20de%20geprofeste%20volk%20van%20God%20uit%20de%20corrupte%20invloeden%20van%20de%20wereld%20en%20te%20prikkelen%20zo%20zien%20ze%20hun%20ware%20staat%20van%20gebrek%20aan%20werkelijkheidszin%20profiteren%20en%20terugval.%20In%20dit%20bericht%2C%20God%20heeft%20verzonden%20naar%20de%20kerk%20een%20waarschuwing%2C%20die%20zijn%20aanvaard%2C%20zouden%20hebben%20de%20kwalen%20die%20werden%20afgesloten%20ze%20weg%20van%20hem.%20Hadden%20ze%20het%20bericht%20ontvangen%20van%20de%20hemel%2C%20vernederde%20hun%20hart%20voor%20het%20aangezicht%20des%20Heren%20en%20in%20oprechtheid%20een%20preparaat%20in%20zijn%20aanwezigheid%2C%20de%20geest%20en%20de%20kracht%20van%20God%20zou%20zijn%20geopenbaard.%20De%20kerk%20zou%20hebben%20bereikt%20dat%20gezegende%20staat%20van%20eenheid%2C%20trouw%20en%20liefde%20die%20bestonden%20in%20apostolische%20dagen%2C%20wanneer%20de%20gelovigen%20%5C%22waren%20van%20%C3%A9%C3%A9n%20hart%20en%20%C3%A9%C3%A9n%20ziel%5C%22%20en%20%5C%22sprak%20het%20Woord%20van%20God%20met%20moed%2C%5C%22%20als%20%5C%22de%20Heere%20toegevoegd%20aan%20de%20kerk%20dagelijks%20zoals%20moet%20worden%20opgeslagen.%5C%22%20Handelingen%204%3A32%2C%2031%3B%202%3A47.%20GC%20379.1%20als%20Gods%20pretendeert%20mensen%2012109%20Het%20licht%20straalt%20van%20hen%20zijn%20woord%20zouden%20ze%20bereiken%20dat%20eenheid%20waarvoor%20Christus%20gebeden%2C%20die%20de%20apostel%20beschrijft%3A%20%5C%22de%20eenheid%20van%20de%20geest%20in%20de%20band%20van%20vrede.%5C%22%20%5C%22Er%20is%2C%5C%22%20zegt%20hij%2C%20%5C%22%C3%A9%C3%A9n%20lichaam%20en%20%C3%A9%C3%A9n%20geest%2C%20zoals%20gij%20heten%20in%20een%20hoop%20van%20uw%20roeping%2C%20%C3%A9%C3%A9n%20Heer%2C%20%C3%A9%C3%A9n%20geloof%2C%20%C3%A9%C3%A9n%20doop.%5C%22%20Efezi%C3%ABrs%204%3A3-5.%20GC%20379.2%20zodanig%20waren%20de%20gezegende%20resultaten%20ervaren%20door%20degenen%20die%20de%20advent%20boodschap.%20Ze%20kwamen%20uit%20verschillende%20denominaties%20en%20hun%20confessionele%20barri%C3%A8res%20werden%20gegooid%20op%20de%20grond%3B%20tegenstrijdige%20geloofsbelijdenissen%20werden%20shivered%20naar%20atomen%3B%20de%20unscriptural%20hoop%20van%20een%20temporele%20millennium%20werd%20verlaten%2C%20valse%20opvattingen%20van%20de%20tweede%20komst%20werden%20gecorrigeerd%2C%20trots%20en%20overgave%20aan%20de%20wereld%20zijn%20weggeblazen%3B%20misstanden%20werden%20gemaakt%3B%20harten%20werden%20verenigd%20in%20de%20zoetste%20fellowship%2C%20en%20liefde%20en%20vreugde%20hun%20wetten%20oplegden.%20Indien%20deze%20doctrine%20deed%20dit%20voor%20de%20weinigen%20die%20wel%20zou%20hebben%20hetzelfde%20gedaan%20voor%20alle%20als%20alle%20ontvangen%20hadden.%20GC%20379.3%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%224.%5CtENDS%20at%20the%20close%20of%20probation.%20GC%20613.%20%20-%20%20Eindigt%20aan%20het%20einde%20van%20de%20proeftijd.%20GC%20613%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20613%3A%5CnHoofdstuk%2039%3A%20De%20tijd%20van%20benauwdheid%2C%20%5C%22Op%20dat%20moment%20is%20Michael%20opstaan%2C%20de%20grote%20vorst%2C%20die%20staat%20voor%20de%20kinderen%20van%20uw%20volk%3B%20en%20er%20is%20een%20tijd%20van%20benauwdheid%2C%20zoals%20nooit%20was%20omdat%20er%20een%20natie%20zelfs%20dat%20tegelijkertijd%3A%20op%20dat%20ogenblik%20uw%20volk%20wordt%20uitgebracht%2C%20dat%20wordt%20gevonden%20in%20het%20boek.%5C%22%20Daniel%2012%3A1.%20GC%20613.1%20wanneer%20de%20derde%20angel’s%20bericht%20wordt%20gesloten%2C%20mercy%20niet%20langer%20pleit%20voor%20de%20schuldigen%20bewoners%20der%20aarde.%20Het%20volk%20van%20God%20hebben%20bereikt%20hun%20werk.%20Ze%20hebben%20%5C%22de%20laatste%20regen%5C%22%2C%20%5C%22het%20verfrissende%20van%20de%20tegenwoordigheid%20des%20Heren%5C%22%20en%20zij%20zijn%20voorbereid%20op%20het%20proberen%20uur%20voor%20hen.%20Engelen%20zijn%20integriteitsaspecten%20heen%20en%20weer%20in%20de%20hemel.%20Een%20engel%20die%20terugkeren%20uit%20de%20aarde%20mededeelt%20dat%20zijn%20arbeid%20is%20verricht%3B%20de%20eindproef%20is%20aan%20de%20wereld%2C%20en%20allen%20die%20zich%20al%20hebben%20bewezen%20trouw%20aan%20het%20goddelijk%20gebod%20hebben%20%5C%22het%20zegel%20van%20de%20levende%20God.%5C%22%20Daarna%20Jezus%20ophoudt%20zijn%20gebedsgroepen%20in%20het%20heiligdom%20hierboven.%20Hij%20heft%20zijn%20handen%20en%20met%20luide%20stem%20zegt%3A%20%5C%22Het%20is%20volbracht%2C%5C%22%20en%20alle%20angelic%20host%20ontslaan%20hun%20kronen%20als%20hij%20maakt%20de%20plechtige%20aankondiging%3A%20%5C%22Hij%20die%20onrechtvaardig%20is%2C%20laat%20hem%20onrechtvaardig%20nog%3A%20en%20hij%20is%20smerig%2C%20laat%20hem%20smerig%20nog%3A%20en%20hij%20die%20is%20rechtvaardig%2C%20laat%20hem%20rechtvaardig%20nog%3A%20en%20hij%20die%20heilig%20is%2C%20laat%20hem%20heilig.%5C%22%20Openbaring%2022%3A11.%20Elk%20geval%20is%20besloten%20voor%20een%20strijd%20op%20leven%20en%20dood.%20Christus%20heeft%20de%20verzoening%20voor%20zijn%20volk%20en%20uitgewischt%20hun%20zonden.%20Het%20aantal%20onderwerpen%20is%20samengesteld%3B%20%5C%22Het%20koninkrijk%20en%20de%20heerschappij%2C%20en%20de%20grootheid%20van%20het%20koninkrijk%20onder%20de%20hele%20hemel%2C%5C%22%20gaat%20over%20op%20de%20erfgenamen%20van%20de%20zaligheid%2C%20en%20Jezus%20te%20laten%20heersen%20als%20Koning%20der%20Koningen%20en%20Heer%20der%20Heren.%20GC%20613.2%20%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%225.%5Ct%E2%80%9CThe%20most%20fearful%20threatening%20ever%20addressed%20to%20mortals%20is%20contained%20in%20the%20third%20angel%E2%80%99s%20message.%E2%80%9D%20GC%20449%20%20-%20%20%5C%22De%20meest%20angstige%20bedreigende%20ooit%20aan%20stervelingen%20is%20vervat%20in%20de%20derde%20angel’s%20boodschap.%5C%22%20GC%20449%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20449%3A%5CnMaar%20Christenen%20van%20vorige%20generaties%20waargenomen%20zondag%2C%20veronderstellende%20dat%20daarmee%20waren%20ze%20de%20Bijbel%20Sabbat%3B%20en%20er%20zijn%20nu%20juist%20christenen%20in%20elke%20kerk%2C%20niet%20met%20uitzondering%20van%20de%20Rooms-katholieke%20eucharistie%2C%20die%20oprecht%20van%20mening%20dat%20de%20zondag%20de%20Sabbat%20der%20goddelijke%20afspraak.%20God%20aanvaardt%20de%20oprechtheid%20van%20doel%20en%20hun%20integriteit%20voor%20hem.%20Maar%20toen%20zondag%20naleving%20worden%20afgedwongen%20door%20wetgeving%20en%20de%20wereld%20worden%20voorgelicht%20over%20de%20verplichting%20van%20de%20ware%20Sabbat%20en%20wie%20moet%20zelf%20het%20bevel%20van%20God%2C%20te%20gehoorzamen%20een%20voorschrift%20dat%20geen%20hoger%20gezag%20dan%20die%20van%20Rome%2C%20zal%20daardoor%20eer%20popery%20boven%20God.%20Hij%20hulde%20aan%20Rome%20en%20aan%20de%20macht%20die%20toeziet%20op%20de%20instelling%20verordend%20door%20Rome.%20Hij%20ophouden%20het%20beest%20en%20zijn%20beeld.%20Als%20mannen%20dan%20verwerpen%20de%20instelling%20die%20God%20heeft%20verklaard%20het%20teken%20van%20zijn%20gezag%20en%20eer%20in%20haar%20plaats%20die%20Rome%20heeft%20gekozen%20als%20blijk%20van%20haar%20heerschappij%2C%20zullen%20zij%20daarmee%20instemmen%20met%20het%20teken%20van%20trouw%20aan%20Rome-%5C%22het%20merkteken%20van%20het%20beest.%5C%22%20En%20dit%20is%20niet%20totdat%20het%20probleem%20is%20dus%20duidelijk%20v%C3%B3%C3%B3r%20het%20volk%2C%20en%20zij%20kunnen%20kiezen%20tussen%20de%20geboden%20van%20God%20en%20de%20geboden%20van%20mannen%2C%20dat%20diegenen%20die%20noor%20krijgt%20%5C%22het%20merkteken%20van%20het%20beest.%5C%22%20GC%20449.1%20de%20meest%20angstige%20bedreigende%20ooit%20aan%20stervelingen%20is%20vervat%20in%20de%20derde%20angel’s%20boodschap.%20Dit%20moet%20een%20verschrikkelijke%20zonde%2C%20die%20gesprekken%20de%20verbolgenheid%20Gods%20unmingled%20met%20barmhartigheid.%20Men%20mag%20immers%20niet%20in%20het%20donker%20over%20deze%20belangrijke%20aangelegenheid%3B%20de%20waarschuwing%20tegen%20deze%20zonde%20moet%20worden%20gegeven%20aan%20de%20wereld%20v%C3%B3%C3%B3r%20de%20visitatie%20van%20Gods%20oordelen%2C%20dat%20al%20kan%20weten%20waarom%20zij%20te%20lijden%20zal%20hebben%20en%20de%20gelegenheid%20hebben%20om%20ze%20te%20ontsnappen.%20Profetie%20verklaart%20dat%20de%20eerste%20engel%20zou%20zijn%20aankondiging%20om%20%5C%22elke%20natie%2C%20en%20geslacht%2C%20en%20taal%2C%20en%20volk.%5C%22%20De%20waarschuwing%20van%20de%20derde%20engel%2C%20die%20deel%20uitmaakt%20van%20dezelfde%20drieledige%20boodschap%2C%20is%20niet%20minder%20wijdverbreid.%20Zij%20is%20vertegenwoordigd%20in%20de%20profetie%20als%20afgekondigd%20met%20luide%20stem%20door%20een%20engel%20vliegen%20in%20het%20midden%20des%20hemels%2C%20en%20zal%20zij%20de%20aandacht%20van%20de%20wereld.%20GC%20449%2C2%20%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%226.%5CtThe%20three%20angels%20message%20%E2%80%9Cconstitute%20THE%20FINAL%20WARNING%20to%20be%20given%20to%20the%20inhabitants%20of%20the%20earth.%E2%80%9D%20GC%20604%20-%20%20De%20drie%20engelen%20bericht%20%5C%22vormt%20de%20laatste%20waarschuwing%20wordt%20gegeven%20aan%20de%20bewoners%20der%20aarde.%5C%22%20GC%20604%20%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20604%3A%5CnVan%20Babylon%2C%20op%20het%20moment%20dat%20weer%20te%20geven%20in%20deze%20profetie%20is%20verklaard%3A%20%5C%22haar%20zonden%20hebben%20bereikt%20tot%20de%20hemel%20en%20God%20heeft%20bedacht%20haar%20ongerechtigheden.%5C%22%20Openbaring%2018%3A5.%20Ze%20heeft%20gevuld%20de%20maatregel%20van%20haar%20schuld%2C%20en%20verwoesting%20over%20te%20vallen%20bij%20haar.%20Maar%20God%20heeft%20nog%20een%20volk%20in%20Babylon%3B%20en%20v%C3%B3%C3%B3r%20de%20visitatie%20van%20zijn%20arresten%20deze%20getrouwen%2C%20moet%20worden%20gebeld%2C%20dat%20ze%20niet%20aten%20van%20haar%20zonden%20en%20%5C%22ontvangen%20van%20haar%20plagen.%5C%22%20Vandaar%20de%20verplaatsing%20wordt%20gesymboliseerd%20door%20de%20engel%20komt%20uit%20de%20hemel%2C%20donder%20en%20de%20aarde%20met%20zijn%20heerlijkheid%20en%20huilend%20riepen%20met%20een%20krachtige%20stem%2C%20waarin%20de%20zonden%20van%20Babylon.%20In%20verband%20met%20zijn%20boodschap%20de%20roep%20klinkt%3A%20%5C%22Come%20out%20van%20haar%2C%20mijn%20volk.%5C%22%20Deze%20aankondigingen%2C%20verenigt%20met%20de%20derde%20angel’s%20boodschap%2C%20vormen%20de%20laatste%20waarschuwing%20aan%20de%20inwoners%20van%20de%20aarde.%20GC%20604.1%20Vreeselijk%20is%20het%20probleem%20waar%20de%20wereld%20dient%20te%20worden.%20De%20bevoegdheden%20van%20de%20aarde%2C%20verenigt%20om%20oorlog%20tegen%20de%20geboden%20Gods%2C%20decreet%20dat%20%5C%22alle%2C%20zowel%20kleine%20als%20grote%2C%20rijke%20en%20arme%2C%20gratis%20en%20bond%5C%22%20(Openbaring%2013%3A16)%2C%20dient%20te%20voldoen%20aan%20de%20douane%20van%20de%20kerk%20bij%20de%20naleving%20van%20de%20valse%20sabbat.%20Al%20die%20weigeren%20naleving%20kan%20bezocht%20worden%20met%20de%20civielrechtelijke%20sancties%2C%20en%20zal%20uiteindelijk%20worden%20verklaard%20dat%20zij%20verdienen%20de%20dood.%20Anderzijds%2C%20de%20wet%20van%20God%20waarin%20de%20Schepper%20rustdag%20eist%20gehoorzaamheid%20en%20dreigen%20toorn%20tegen%20alle%20die%20in%20opspraak%20zijn%20uitgangspunten.%20GC%20604.2%20met%20de%20kwestie%20zo%20duidelijk%20voor%20hem%2C%20wie%20zijn%20voeten%20worden%20Gods%20wet%20te%20gehoorzamen%20een%20menselijke%20enactment%20ontvangt%20het%20merkteken%20van%20het%20beest%2C%20hij%20accepteert%20het%20aanmeldverzoek%20van%20trouw%20aan%20de%20macht%20die%20hij%20verkiest%20te%20gehoorzamen%20in%20plaats%20van%20God.%20De%20waarschuwing%20van%20de%20hemel%20is%3A%20%5C%22Als%20een%20man%20verafgoden%20het%20beest%20en%20zijn%20beeld%2C%20en%20ontvangt%20zijn%20naam%20op%20zijn%20voorhoofd%20of%20op%20zijn%20hand%2C%20de%20drank%20van%20de%20wijn%20van%20de%20toorn%20van%20God%2C%20die%20is%20uitgestort%20zonder%20mengsel%20in%20de%20beker%20van%20zijn%20verontwaardiging.%5C%22%20Openbaring%2014%3A9%2C%2010.%20GC%20604.3%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227.%5Ct%E2%80%9CThis%20message%2C%20is%20THE%20LAST%20that%20twill%20ever%20be%20given%20to%20the%20world%3B%20and%20it%20will%20accomplish%20its%20work.%E2%80%9D%20GC%20390%20-%20%5C%22Dit%20bericht%20is%20het%20laatst%20dat%20twill%20ooit%20gegeven%20aan%20de%20wereld%3B%20en%20hij%20zal%20de%20vervulling%20van%20zijn%20werk.%5C%22%20GC%20390%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20390%3A%20%5CnNiettegenstaande%20de%20geestelijke%20duisternis%20en%20vervreemding%20van%20God%20die%20bestaan%20in%20de%20kerken%20die%20Babylon%2C%20de%20grote%20lichaam%20van%20Christus’%20ware%20volgelingen%20zijn%20nog%20te%20vinden%20in%20hun%20communie.%20Er%20zijn%20veel%20van%20deze%20die%20nog%20nooit%20eerder%20gezien%20de%20bijzondere%20waarheden%20voor%20deze%20tijd.%20Geen%20enkele%20ontevreden%20zijn%20over%20hun%20huidige%20toestand%20en%20zijn%20verlangen%20naar%20een%20duidelijker%20licht.%20Ze%20vruchteloos%20zoeken%20naar%20het%20beeld%20van%20Christus%20in%20de%20kerken%20waarmee%20zij%20verbonden%20zijn.%20Als%20deze%20instanties%20verder%20en%20verder%20van%20de%20waarheid%2C%20en%20bondgenoot%20zich%20nauwer%20met%20de%20wereld%2C%20het%20verschil%20tussen%20de%20twee%20klassen%20zal%20toenemen%20en%20dat%20zal%20uiteindelijk%20leiden%20tot%20afscheiding.%20Het%20moment%20komen%20waarop%20liefhebbers%20van%20God%20uitzonderlijk%20kan%20niet%20langer%20blijven%20in%20verband%20met%20zoals%20%5C%22liefhebbers%20van%20genot%20meer%20dan%20liefhebbers%20Gods%3B%20een%20vorm%20van%20godzaligheid%2C%20maar%20ontkennen%20de%20kracht%20ervan.%5C%22%20GC%20390%2C1%20Openbaring%2018%20punten%20naar%20de%20tijd%20toen%2C%20als%20gevolg%20van%20het%20verwerpen%20van%20het%20drievoudige%20waarschuwing%20van%20Openbaring%2014%3A6-12%20wordt%20de%20kerk%20volledig%20bereikt%20de%20staat%20voorspeld%20door%20de%20tweede%20angel%2C%20en%20het%20volk%20van%20God%20nog%20in%20Babylon%20zal%20gevraagd%20worden%20gescheiden%20van%20haar%20communie.%20Dit%20bericht%20is%20het%20laatst%20dat%20ooit%20zal%20worden%20gegeven%20aan%20de%20wereld%3B%20en%20hij%20zal%20de%20vervulling%20van%20zijn%20werk.%20Wanneer%20die%20%5C%22niet%20geloofd%20de%20waarheid%2C%20maar%20hadden%20plezier%20in%20ongerechtigheid%5C%22%20(2%20Thessalonians%202%3A12)%2C%20wordt%20links%20massaal%20waanidee%C3%ABn%20en%20menen%20een%20leugen%2C%20dan%20het%20licht%20van%20waarheid%20zal%20schijnen%20op%20alle%20wier%20harten%20open%20te%20ontvangen%2C%20en%20ook%20de%20kinderen%20van%20de%20heer%2C%20die%20blijven%20in%20Babylon%20zal%20gehoor%20geven%20aan%20de%20oproep%3A%20%5C%22Come%20out%20van%20haar%2C%20mijn%20volk%5C%22%20(Openbaring%2018%3A4).%20GC%20390.2%5Cn%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227a.%20After%20this%20message%20is%20given%2C%20Jesus%20comes.%20Revelation%2014%3A5-14%20-%207a.%20After%20this%20message%20is%20given%2C%20Jesus%20comes.%20Revelation%2014%3A5-14%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Openbaring%2014%3A5-14Het%20Boek%20(HTB)%5Cn5%20Zij%20hebben%20geen%20leugen%20over%20hun%20lippen%20laten%20komen%20en%20er%20valt%20niets%20op%20hen%20aan%20te%20merken.%5Cn6%20Opnieuw%20zag%20ik%20een%20engel%2C%20die%20hoog%20in%20de%20hemel%20vloog.%20Hij%20had%20een%20eeuwig%20evangelie%20bij%20zich%2C%20dat%20hij%20aan%20iedereen%20op%20aarde%20bekend%20moest%20maken%3A%20aan%20alle%20volken%2C%20stammen%20en%20taalgroepen.%207%20Hij%20riep%3A%20%E2%80%98Heb%20ontzag%20voor%20God%2C%20eer%20Hem%2C%20want%20de%20tijd%20is%20gekomen%20dat%20Hij%20recht%20zal%20spreken.%20Aanbid%20Hem%20die%20de%20hemel%20en%20de%20aarde%2C%20de%20zee%20en%20de%20waterbronnen%20gemaakt%20heeft.%E2%80%99%208%20Er%20kwam%20een%20tweede%20engel%2C%20die%20zei%3A%20%E2%80%98Gevallen!%20Gevallen%20is%20het%20grote%20Babylon%2C%20dat%20alle%20volken%20dronken%20heeft%20gevoerd%20met%20haar%20razende%20ontucht.%E2%80%99%5Cn9%20Een%20derde%20engel%20volgde%20hen%20en%20riep%20luid%3A%20%E2%80%98Wie%20het%20beest%20en%20zijn%20beeld%20aanbidt%20en%20het%20teken%20op%20zijn%20voorhoofd%20of%20hand%20laat%20zetten%2C%2010%20zal%20de%20wijn%20van%20Gods%20woede%20drinken%20die%20onvermengd%20in%20de%20beker%20van%20zijn%20toorn%20is%20gegoten.%20Die%20zal%20door%20vuur%20en%20zwavel%20gepijnigd%20worden%2C%20voor%20de%20ogen%20van%20de%20heilige%20engelen%20en%20het%20Lam.%2011%20De%20rook%20van%20dit%20folterende%20vuur%20stijgt%20voor%20altijd%20en%20eeuwig%20op.%20De%20mensen%20die%20het%20beest%20en%20zijn%20beeld%20aanbidden%20en%20die%20het%20getal%20van%20zijn%20naam%20dragen%2C%20zullen%20geen%20moment%20rust%20meer%20hebben.%2012%20Daarom%20moeten%20zij%20die%20God%20toebehoren%20standvastig%20zijn%20geboden%20blijven%20gehoorzamen%20en%20in%20Jezus%20blijven%20geloven.%E2%80%99%5Cn13%20Ik%20hoorde%20een%20stem%20uit%20de%20hemel%20zeggen%3A%20%E2%80%98Schrijf%20op%3A%20Gelukkig%20zijn%20zij%20die%20van%20nu%20af%20aan%20in%20het%20vertrouwen%20op%20de%20Here%20sterven.%E2%80%99%20%E2%80%98Inderdaad%2C%E2%80%99%20zei%20de%20Geest%2C%20%E2%80%98zij%20zullen%20van%20hun%20zwoegen%20uitrusten%20en%20het%20loon%20krijgen%20dat%20hun%20toekomt%20voor%20al%20het%20werk%20dat%20zij%20hebben%20gedaan.%E2%80%99%5Cn14%20Toen%20zag%20ik%20een%20witte%20wolk%20en%20op%20die%20wolk%20zat%20iemand%20die%20er%20uitzag%20als%20een%20mensenzoon.%20Hij%20had%20een%20gouden%20kroon%20op%20zijn%20hoofd%20en%20een%20scherpe%20sikkel%20in%20zijn%20hand.%20%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227b.%20After%20this%20message%20is%20given%2C%20Jesus%20comes.%205T%20206%2C%20207%20-%20Na%20dit%20bericht%2C%20Jezus%20komt.%205T%20206%2C%20207%22%2C%22acc_descr%22%3A%225T%20206%2C%20207%3A%5CnStel%20dat%20Christus%20zou%20volharden%20in%20ieders%20hart%20en%20zelfzucht%20in%20al%20zijn%20vormen%20moet%20worden%20verbannen%20uit%20de%20kerk%2C%20wat%20is%20het%20resultaat%3F%20Harmonie%2C%20eenheid%20en%20broederlijke%20liefde%20zou%20worden%20gezien%20als%20voorwaar%2C%20zoals%20in%20de%20kerk%20die%20Christus%20ingesteld.%20Christian%20activiteit%20zou%20overal%20te%20zien.%20De%20gehele%20kerk%20zou%20worden%20gewekt%20in%20een%20offer%20vlam%20voor%20de%20glorie%20van%20God.%20Iedere%20Christen%20zou%20werpen%20in%20de%20vruchten%20van%20zijn%20zelfverloochening%20geconsumeerd%20kunnen%20worden%20op%20het%20altaar.%20Er%20zal%20veel%20meer%20activiteiten%20in%20het%20bedenken%20van%20nieuwe%20methoden%20van%20nut%20en%20bestuderen%20hoe%20dicht%20bij%20arme%20zondaars%20hen%20te%20redden%20van%20eeuwige%20ondergang.%205T%20206.1%20moeten%20we%20verkleed%20in%20effen%2C%20bescheiden%20kleding%2C%20zonder%20verwijzing%20naar%20de%20mode%3B%20mocht%20onze%20tafels%20te%20allen%20tijde%20worden%20ingesteld%20met%20eenvoudige%2C%20gezonde%20voeding%2C%20vermijden%20van%20alle%20luxe%20alle%20extravagantie%2C%20moet%20onze%20huizen%20worden%20gebouwd%20met%20hun%20en%20ingericht%20op%20dezelfde%20wijze%20zou%20het%20idealiseren%20van%20de%20waarheid%20en%20had%20een%20rake%20invloed%20op%20ongelovigen.%20Maar%20terwijl%20we%20aan%20de%20wereld%20in%20deze%20materie%2C%20in%20sommige%20gevallen%20blijkbaar%20probeert%20naar%20excel%20worldlings%20in%20fantasie%C3%ABn%2C%20de%20prediking%20van%20de%20waarheid%20zal%20hebben%20maar%20weinig%20of%20geen%20effect%20sorteren.%20Wie%20zal%20mij%20de%20plechtige%20waarheid%20voor%20deze%20tijd%20als%20diegenen%20die%20al%20belijden%20te%20geloven%20tegenspreken%20hun%20geloof%20door%20hun%20werken%3F%20Het%20is%20niet%20God%20die%20is%20afgesloten%20van%20de%20vensters%20van%20de%20hemel%20voor%20ons%2C%20maar%20het%20is%20onze%20eigen%20conformiteit%20aan%20de%20zeden%20en%20gewoonten%20van%20de%20wereld.%205T%20206.2%20De%20derde%20engel%20van%20Openbaring%2014%20wordt%20weergegeven%20als%20die%20snel%20door%20het%20midden%20van%20de%20hemel%20te%20huilen%3A%20%5C%22Hier%20zijn%20ze%20die%20de%20geboden%20Gods%20en%20het%20geloof%20van%20Jezus.%5C%22%20Hier%20is%20gebleken%20dat%20de%20aard%20van%20de%20werkzaamheden%20van%20het%20volk%20van%20God.%20Ze%20hebben%20een%20boodschap%20van%20zo%20groot%20belang%20dat%20zij%20vertegenwoordigd%20zijn%20als%20die%20in%20de%20presentatie%20ervan%20in%20de%20wereld.%20Ze%20hebben%20in%20hun%20handen%20het%20brood%20van%20het%20leven%20voor%20een%20famishing%20wereld.%20De%20liefde%20van%20Christus%20heren.%20Dit%20is%20het%20laatste%20bericht.%20Er%20zijn%20niet%20meer%20te%20volgen%2C%20niet%20meer%20uitnodigingen%20van%20barmhartigheid%20aan%20worden%20gegeven%20na%20dit%20bericht%20heeft%20zijn%20werk%20gedaan.%20Wat%20een%20vertrouwen!%20Wat%20een%20verantwoordelijkheid%20rust%20op%20al%20de%20woorden%20van%20genadige%20uitnodiging%3A%20%5C%22en%20de%20geest%20en%20de%20Bruid%20zeggen%3A%20kom.%20En%20laat%20hem%20die%20hoort%20zegge%3A%20Kom.%20En%20laat%20hem%20die%20dorst%20heeft%2C%20kome%3B%20kom.%20En%20wie%20wil%2C%20neme%20het%20water%20des%20levens.%5C%22%205T%20206.3%20Iedereen%20die%20hoort%20zegge%20wil%20zeggen%3A%20kom.%20Niet%20alleen%20de%20ministers%2C%20maar%20de%20mensen.%20Allemaal%20meedoen%20in%20de%20uitnodiging.%20Niet%20alleen%20door%20hun%20beroep%2C%20maar%20door%20hun%20karakter%20en%20hun%20kleding%2C%20alle%20hebben%20een%20winnende%20invloed.%20Ze%20zijn%20gemaakt%20van%20beheerders%20voor%20de%20wereld%2C%20uitvoerders%20van%20de%20wil%20van%20degene%20die%20heeft%20nagelaten%20heilige%20waarheid%20voor%20mannen.%20Zou%20dat%20al%20voelde%20de%20waardigheid%20en%20heerlijkheid%20van%20hun%20God-gegeven%20vertrouwen.%205T%20207%20*****%205T%20207%20Hoofdstuk%2023%20het%20zegel%20van%20God%20%5C%22riep%20hij%20ook%20in%20mijn%20oren%20met%20een%20luide%20stem%2C%20zeggende%3A%20ze%20veroorzaken%20die%20last%20over%20de%20stad%20nabij%2C%20zelfs%20iedere%20man%20met%20zijn%20vernietiging%20wapen%20in%20zijn%20hand.%5C%22%205T%20207.2%20%5C%22En%20hij%20riep%20de%20man%2C%20gekleed%20in%20linnen%2C%20waarbij%20de%20schrijfster%20inkhorn%20aan%20zijn%20zijde%3B%20en%20de%20Heere%20zeide%20tot%20hem%3A%20Ga%20door%20het%20midden%20van%20de%20stad%2C%20door%20het%20midden%20van%20Jeruzalem%2C%20en%20een%20merkteken%20op%20de%20hoofden%20afdruipt%20van%20de%20mannen%20dat%20zucht%20en%20dat%20huilen%20om%20alle%20gruwelen%20die%20gedaan%20worden%20in%20het%20midden%20daarvan.%20En%20de%20anderen%20zei%20hij%20mij%20horen%2C%20ga%20na%20hem%20door%20de%20stad%2C%20en%20smite%3A%20laat%20uw%20ogen%20reserve%2C%20noch%20hebt%20gij%20medelijden%3A%20dood%20volkomen%20oud%20en%20jong%2C%20beide%20meiden%20en%20kleine%20kinderen%20en%20vrouwen%3A%20maar%20kom%20niet%20in%20de%20buurt%20van%20mens%20op%20wie%20is%20het%20merk%3B%20en%20beginnen%20bij%20mijn%20heiligdom.%20Ze%20begon%20bij%20de%20oude%20mannen%20die%20v%C3%B3%C3%B3r%20het%20huis.%5C%22%205T%20207.3%20Jezus%20gaat%20verlaten%20het%20verzoendeksel%20van%20het%20hemelse%20heiligdom%20op%20kledingstukken%20van%20wraak%20en%20giet%20zijn%20verbolgenheid%20in%20arresten%20over%20degenen%20die%20niet%20hebben%20gereageerd%20op%20het%20licht%20God%20hen%20heeft%20geschonken.%20%5C%22Omdat%20vonnis%20tegen%20een%20kwaad%20werk%20niet%20snel%20plaatsvond%2C%20dus%20het%20hart%20van%20de%20zonen%20van%20mannen%20is%20volledig%20in%20hun%20kwaad.%5C%22%20In%20plaats%20van%20verzwakt%20door%20geduld%20en%20lang%20geduld%20dat%20de%20Heere%20heeft%20gemaakt%20jegens%20hen%20die%20angst%20niet%20God%20en%20liefde%20niet%20de%20waarheid%20versterken%20hun%20hart%20in%20hun%20kwaad.%20Maar%20er%20zijn%20ook%20de%20grenzen%20van%20het%20begrip%20van%20God%2C%20en%20velen%20zijn%20voor%20het%20overschrijden%20van%20deze%20grenzen.%20Ze%20hebben%20overschreden%20de%20grenzen%20van%20genade%2C%20en%20dus%20God%20moet%20bemoeien%20en%20verdedigd%20zijn%20eigen%20eer.%205T%20207%2C4%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%228.%5Ct%E2%80%9CThe%20three%20angel%E2%80%99s%20message%20will%20shake%20this%20world%20to%20its%20very%20foundations.%20The%20whole%20world%20will%20be%20lightened%20with%20the%20glory%20of%20the%20three%20angel%E2%80%99s%20messages.%20All%20the%20world%20will%20know%20that%20the%20Seventh-day%20Adventist%20Church%20is%20the%20true%20church%20and%20the%20seventh%20day%20is%20the%20true%20Sabbath.%20Rev.%2018%3A1-4%20-%20%5C%22De%20drie%20angel’s%20bericht%20schudden%20deze%20wereld%20op%20zijn%20grondvesten.%20De%20hele%20wereld%20zal%20verlichten%20met%20de%20heerlijkheid%20van%20de%20drie%20angel’s%20berichten.%20De%20wereld%20zal%20weten%20dat%20de%20zevende%20dag%20Adventist%20Kerk%20is%20de%20ware%20Kerk%20en%20de%20zevende%20dag%20is%20de%20ware%20sabbat.%20Rev%2018%3A1-4%20%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Openbaring%2018%3A1-4Het%20Boek%20(HTB)%5CnDe%20val%20van%20Babylon%5Cn18%20Daarna%20zag%20ik%20een%20andere%20engel%20uit%20de%20hemel%20naar%20beneden%20komen.%20Hij%20had%20grote%20macht%20en%20de%20aarde%20werd%20door%20zijn%20glans%20verlicht.%202%20Hij%20riep%20met%20krachtige%20stem%3A%20%E2%80%98Gevallen!%20De%20grote%20stad%20Babylon%20is%20gevallen!%20Zij%20is%20een%20woonplaats%20geworden%20voor%20demonen%20en%20een%20gevangenis%20voor%20alle%20boze%20geesten.%20Binnen%20haar%20muren%20wonen%20alle%20onreine%20en%20verachtelijke%20vogels.%203%20Want%20alle%20volken%20zijn%20dronken%20gevoerd%20met%20haar%20razende%20ontucht.%20De%20koningen%20van%20de%20aarde%20hebben%20ontucht%20met%20haar%20gepleegd%20en%20de%20handelaars%20van%20over%20de%20hele%20wereld%20zijn%20rijk%20geworden%20door%20haar%20grote%20welvaart.%E2%80%99%5Cn4%20Toen%20hoorde%20ik%20een%20andere%20stem%20uit%20de%20hemel%20zeggen%3A%20%E2%80%98Ga%20uit%20die%20stad%20weg%2C%20mijn%20volk.%20Anders%20wordt%20u%20medeplichtig%20aan%20haar%20zonden%20en%20zullen%20u%20dezelfde%20rampen%20treffen%20als%20haar.%20%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%229.%5Ct%E2%80%9CThe%20third%20angel%E2%80%99s%20message%20is%20to%20lighten%20the%20earth%20with%20its%20glory%3B%20but%20ONLY%20THOSE%20WHO%20HAVE%20WITHSTOOD%20TEMPTATION%20in%20the%20strength%20of%20the%20Mighty%20One%20WILL%20BE%20PERMITTED%20TO%20ACT%20A%20PART%20IN%20PROCLAIMING%20IT%20when%20it%20shall%20have%20swelled%20into%20the%20loud%20cry.%E2%80%9D%20RH%20Nov.%2019%2C%201908%20-%20%5C%22De%20derde%20angel’s%20boodschap%20is%20voor%20de%20verlichting%20van%20de%20aarde%20met%20zijn%20heerlijkheid%3B%20maar%20alleen%20wie%20de%20verleiding%20weerstaan%20in%20de%20kracht%20van%20de%20machtige%20%C3%A9%C3%A9n%20ZULLEN%20WORDEN%20TOEGESTAAN%20OM%20OP%20TE%20TREDEN%20BIJ%20proclameren%20als%20wanneer%20zij%20zijn%20toegetreden%20tot%20de%20luide%20kreet.%5C%22%20RH%20Nov.%2019%2C%201908.%22%2C%22acc_descr%22%3A%22RH%20Nov.%2019%2C%201908%3A%5CnWat%20is%20een%20christen%3F-It%20wordt%20Christlike%3B%20het%20gaat%20om%20de%20werken%20van%20Christus.%20Sommige%20niet%20op%20%C3%A9%C3%A9n%20punt%2C%20sommige%20op%20een%20andere.%20Sommige%20zijn%20van%20nature%20ongeduldig.%20Satan%20begrijpt%20hun%20zwakte%20en%20beheert%20om%20ze%20opnieuw%20en%20opnieuw.%20Maar%20laat%20niemand%20ontmoedigen.%20Wanneer%20kleine%20ergernissen%20en%20proeven%20voordoen%2C%20vraag%20God%20in%20stil%20gebed%20om%20kracht%20en%20genade%20voor%20hen%20geduldig.%20Er%20is%20een%20stroomstoring%20in%20stilte%3B%20spreken%20geen%20woord%20tot%20u%20stuurden%20een%20petitie%20aan%20de%20God%20van%20de%20hemel.%20Als%20u%20altijd%20hiervoor%20zult%20spoedig%20uw%20overhaaste%20humeur%2C%20en%20je%20hebt%20een%20beetje%20hemel%20hier%20om%20terug%20te%20gaan%20naar%20de%20hemel.%20RH%20November%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2018%20God%20wil%20dat%20zijn%20volk%20te%20reinigen%20hun%20handen%20en%20zuiveren%20van%20hun%20harten.%20Zal%20het%20hen%20ongelukkig%20om%20dit%20te%20doen%3F%20Zal%20zij%20de%20ellende%20in%20hun%20families%20als%20ze%20vriendelijk%20en%20geduldig%2C%20vriendelijk%20en%20verdraagzaam%3F-verre%20van%20dat.%20De%20vriendelijkheid%20zij%20manifest%20naar%20hun%20families%20zullen%20worden%20nagedacht.%20Dit%20is%20het%20werk%20dat%20moet%20worden%20uitgevoerd%20in%20de%20woning.%20Indien%20de%20leden%20van%20een%20gezin%20zijn%20niet%20bereid%20om%20te%20wonen%20in%20vrede%2C%20maar%20zijn%20niet%20bereid%20om%20te%20wonen%20in%20het%20gezin%20dat%20verzamelt%20rond%20de%20grote%20witte%20troon.%20Zonde%20brengt%20altijd%20duisternis%20en%20bondage%3B%20maar%20goed%20doen%20zal%20vrede%20en%20heilige%20vreugde.%20RH%20November%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2019%20het%20werk%20te%20overwinnen%20is%20een%20geweldig%20werk.%20Moeten%20we%20rekening%20houden%20met%20energie%20en%20doorzettingsvermogen%3F%20Tenzij%20we%20doen%2C%20onze%20%5C%22vuile%20kleding%5C%22%20niet%20van%20ons.%20Wij%20hebben%20nooit%20verwachten%20dat%20deze%20zal%20worden%20weggerukt%20uit%20ons%20hevig%3B%20wij%20moeten%20eerst%20wel%20de%20wil%20bevrijd%20van%20hen.%20Wij%20moeten%20ons%20inspannen%20om%20aparte%20zonde%20van%20ons%20vertrouwen%20op%20de%20verdiensten%20van%20het%20bloed%20van%20Christus%3B%20en%20vervolgens%20in%20de%20Dag%20der%20smart%2C%20toen%20de%20vijand%20op%20ons%2C%20we%20zullen%20wandelen%20onder%20de%20engelen.%20Ze%20worden%20als%20een%20muur%20van%20vuur%20over%20ons%20en%20wij%20zullen%20een%20dag%20lopen%20met%20hen%20in%20de%20stad%20van%20God.%20RH%20November%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2020%20Toen%20geneigd%20te%20zondigen%2C%20laten%20we%20niet%20vergeten%20dat%20Jezus%20pleit%20voor%20ons%20in%20het%20hemelse%20heiligdom.%20Wanneer%20wij%20onze%20zonden%20en%20tot%20Hem%20komen%20in%20het%20geloof%2C%20neemt%20hij%20onze%20namen%20op%20zijn%20lippen%20en%20presenteert%20deze%20aan%20zijn%20vader%2C%20zeggende%3A%20%5C%22Ik%20heb%20ze%20op%20de%20handpalmen%20van%20mijn%20handen%3B%20ik%20ken%20hen%20bij%20naam.%5C%22%20en%20het%20commando%20gaat%20weer%20naar%20de%20engelen%20om%20hen%20te%20beschermen.%20Vervolgens%20in%20de%20dag%20van%20hevige%20trial%2C%20zal%20hij%20zeggen%3A%20%5C%22Kom%2C%20mijn%20volk%2C%20geef%20gij%20in%20uwe%20kantore%20en%20schakel%20uw%20deuren%20over%20thee%3A%20verberg%20uzelf%20als%20het%20ware%20voor%20een%20beetje%20moment%2C%20tot%20de%20verontwaardiging%20worden%20overpast.%5C%22%20Wat%20zijn%20de%20kamers%20waarin%20zij%20te%20verbergen%3F-ze%20de%20bescherming%20van%20Christus%20en%20de%20heilige%20engelen.%20Het%20volk%20van%20God%20is%20op%20dit%20moment%20niet%20alles%20op%20%C3%A9%C3%A9n%20plaats.%20Ze%20zijn%20in%20verschillende%20bedrijven%2C%20en%20in%20alle%20delen%20van%20de%20aarde%3B%20en%20zij%20zullen%20worden%20berecht%20beschouwd%2C%20niet%20in%20groepen.%20Een%20ieder%20moet%20doorstaan%20voor%20zichzelf.%20RH%20November%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2021%20Er%20is%20nooit%20een%20moment%20waarop%20de%20mensen%20van%20God%20hebben%20een%20grotere%20behoefte%20aan%20zijn%20beloften%20dan%20nu.%20Laat%20de%20hand%20des%20geloofs%20door%20de%20duisternis%2C%20en%20pak%20de%20arm%20van%20oneindige%20macht.%20Terwijl%20we%20spreken%20over%20de%20noodzaak%20van%20het%20scheiden%20van%20de%20zonde%20herinneren%20dat%20Christus%20gekomen%20om%20onze%20wereld%20te%20redden%20zondaren%2C%20en%20dat%20hij%20wel%20degelijk%20kan%20redden%20ze%20allermeest%20die%20God%20door%20hem.%5C%22%20Het%20is%20ons%20voorrecht%20om%20te%20geloven%20dat%20zijn%20bloed%20kan%20reinigen%20ons%20van%20iedere%20plek%20en%20vlek%20van%20zonde.%20We%20moeten%20geen%20beperking%20inhoudt%20van%20de%20bevoegdheid%20van%20de%20Heilige%20Isra%C3%ABls.%20Hij%20wil%20dat%20we%20bij%20hem%20komen%20zoals%20we%20zijn%2C%20zondig%20en%20vervuild.%20Zijn%20bloed%20wordt%20bijgehouden.%20Ik%20verzoek%20u%20niet%20te%20rouwen%20zijn%20geest%20door%20te%20blijven%20in%20de%20zonde.%20Als%20u%20onder%20verleiding%20niet%20ontmoedigd.%20Deze%20belofte%20wordt%20overgaan%20naar%20beneden%20langs%20de%20lijn%20van%20onze%20tijd%3A%20%5C%22Als%20een%20mens%20zonde%2C%20we%20hebben%20een%20advocaat%20bij%20de%20vader%2C%20Jezus%20Christus%20de%20rechtvaardige.%5C%22%20Ik%20denk%20dat%20voor%20deze%20ene%20belofte%20een%20voortdurende%20lied%20van%20thanksgiving%20moeten%20gaan%20bij%20monde%20van%20de%20stervelingen.%20Laten%20we%20verzamelen%20om%20deze%20kostbare%20juwelen%20veelbelovend%2C%20en%20als%20Satan%20beschuldigt%20ons%20van%20onze%20grote%20zondigheid%2C%20en%20verleidt%20ons%20om%20te%20twijfelen%20aan%20de%20kracht%20van%20God%20op%20te%20slaan%2C%20laten%20we%20herhalen%20de%20woorden%20van%20Christus%2C%20%5C%22dat%20komt%2C%20zal%20ik%20geenszins%20buiten%20geworpen.%5C%22%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%5D”][/pr_accordion][/vc_column][/vc_row]

Translate »